wyprawka szkolna

i

Autor: pixabay.pl

300 plus na wyprawkę szkolną. Rusza "Dobry start", można składać wnioski!

2022-07-01 12:33

Program "Dobry start', który pozwala rodzicom uzyskać 300 zł na wyprawkę szkolną, po raz kolejny uruchamia nabór wniosków od 1 lipca. Wnioski o świadczenie można składać tylko i wyłącznie online za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS i portalu Emp@tia Minsiterstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rusza nabór na świadczenie "Dobry start"

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24. lat.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kongres 590 - Paweł Majewski, prezes ENEA | Pieniądze To Nie Wszystko Extra

300 plus na wyprawkę szkolną

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom i pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.

Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i przez portal Emp@tia MRiPS. Tegoroczny nabór wniosków o "Dobry start" potrwa do 30 listopada.

Pieniądze z programu "Dobry start" będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia będą przekazywane w formie elektronicznej.

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej każdego roku z "Dobrego startu" korzysta ok. 4,4 mln dzieci. Łączna kwota wsparcia w latach 2018-2022 wyniesie ok. 6,65 mld zł.

Sonda
W jakim sklepie najczęściej kupujesz wyprawkę szkolną?
Listen to "Jak najlepiej wykorzystać pieniądze z 500+?" on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze