Dzieci

i

Autor: Unsplash

Ponad 160 tysięcy złotych na dziecko! Sprawdź jak otrzymać pieniądze

2022-06-29 11:16

165 500 złotych na każde dziecko - właśnie tyle mogą otrzymać rodzice w ramach świadczeń socjalno-wychowawczych. Tak wynika z analizy stworzonej przez portal bankier.pl. W skład analizy wchodziły programy rządowe: 500 plus, 400 złotych na żłobek, 300 złotych na wyprawkę szkolną, bon turystyczny, becikowe, rodzinny kapitał opiekuńczy i ulgę rodzinną w ramach rozliczenia PIT.

Ile pieniędzy możemy otrzymać na dziecko?

W Polsce mamy wiele programów prorodzinnych. Do najpopularniejszych należą wszystkie świadczenia "z plusami" czyli 300 plus (na wyprawkę szkolną), 400 plus (świadczenie na żłobek) i 500 plus. Do dyspozycji rodziców pozostaje również bon turystyczny (świadczenie umożliwiające opłacenie wakacji dla dzieci).

Ponadto wprowadzony został również rodzinny kapitał opiekuńczy. Rodzice mogą również skorzystać z ulgi podatkowej "na dziecko" przy rozliczeniu PIT. Portal bankier.pl postanowił przeanalizować i przekalkulować jaką łączną kwotę, rodzice mogą otrzymać w ramach wszystkich dostępnych świadczeń. 

Marcin Klucznik - Pieniądze to nie wszystko - Atak drożyzny. Kto za nią odpowiada?

Program "Dobry Start" - czyli 300 plus

Już niedługo rodzice będą mogli składać wnioski w celu uzyskania świadczenia z programu "Dobry Start". W ramach tego programu można uzyskać 300 zł na skompletowanie szkolnej wyprawki dla dziecka. Tak zwane 300 plus jest skierowane do rodziców, którzy posiadają dzieci uczące się w szkole, mające nie więcej niż 20 lat. Dzieci z niepełnosprawnościami, które uczą się szkole będą otrzymywały świadczenie do momentu ukończenia 24 roku życia.

Ten dodatek jest wypłacany raz w roku. Jeżeli założymy, że dziecko uczy się od mniej więcej 7 roku życia do 19 - to w ciągu 12 edukacji - rodzice otrzymają 3600 złotych na każde dziecko- analizuje portal bankier.pl.  Wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Dobry Start" można składać od 1 lipca do 30 listopada - wyłącznie za pośrednictwem PUE ZUS. Resort rodziny i polityki społecznej informuje, że proces składania dokumentów będzie w pełni zautomatyzowany.

Jeśli rodzice złożą wniosek w lipcu bądź sierpnia mają gwarancję, że pieniądze ze świadczenia otrzymają do 30 września 2022 roku. W przypadku osób składających wniosek w późniejszych miesiącach (wrzesień/październik/listopad) przelew środków nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od jego złożenia.

500 plus najpopularniejszym świadczeniem prorodzinnym

Kolejną opcją na dodatkowe środki finansowe jest najbardziej znany z rządowych programów - Rodzina 500 plus. W ramach tego programu rodzice, co miesiąc otrzymuję 500 złotych na dziecko - od momentu urodzenia do ukończenia 18 roku życia. To świadczenie przysługuje na każde dziecko  - bez względu na wysokość dochodów w rodzinie.

Kwota 500 złotych co miesiąc w skali roku daje 6000 złotych. Natomiast do 18 roku życia na dziecko zostanie wypłacona kwota 108 000 złotych. Prawo do świadczenia jest ustalane na roczny okres świadczeniowy - od 1 czerwca do 31 maja (kolejnego roku kalendarzowego). Warunkiem otrzymania pieniędzy jest złożenie wniosku w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia. Przesłanie formularzu w tym terminie zapewnia zachowanie ciągłości wypłacania świadczenia. 

Dokumenty można składać za pośrednictwem platformy PUE ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia.

"Żłobkowe" - jedna z najnowszych propozycji rządu

Kolejny program "z plusem" to dofinansowanie 400 plus na żłobek. Świadczenie "żłobkowe" jest jednym z najnowszych zaproponowanych przez rząd. W ramach tego programu można uzyskać 400 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do instytucji opieki - w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.

Pieniądze ze świadczenia 400 plus są przekazywane bezpośrednio do żłobka lub innej instytucji sprawującej opiekę nad dzieckiem. Wnioski można składać od 1 kwietnia 2022 roku za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

Jeśli rodzice będą pobierali świadczenie od 12 do 35 miesiąca życia - łącznie otrzymają kwotę 9200 złotych na dziecko - wyliczył portal bankier.pl.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od tego roku wprowadzone zostały również przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Wprowadzają one dodatek wynoszący 12 000 złotych na drugie i każde kolejne dziecko. Środki są wypłacane niezależnie od dochodów rodziny i nie podlegają opodatkowaniu. "Rodzinny kapitał opiekuńczy" obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Istnieją dwie opcje wypłaty tych środków - przez rok, 1000 złotych miesięcznie - bądź w ratach 500 złotych rozłożonych na dwa lata. Wniosek należy złożyć między 9 a 13 miesiącem życia dziecka.

"Becikowe" i "kosiniakowe" - nie dla wszystkich

Wśród programów prorodzinnych oferujących wypłatę środków na dzieci znajduje się także świadczenie "becikowe". Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 złotych. Jest ono uregulowane przepisami o zasiłkach rodzinnych. Dodatek z tytułu urodzenia bliźniaków wynosi 2000 złotych.

Becikowe przysługuje rodzinom, które spełniają wymagane kryterium dochodowe. Zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymają rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 1922 złotych. Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Alternatywą dla "becikowego" jest tak zwane "kosiniakowe". jest to świadczenie, którego kwota również wynosi 1000 złotych i także jest wypłacane jednorazowo. Przysługuje jednak osobom zatrudnionym na "umowach śmieciowych", bezrobotnym, studentom, rolnikom oraz osobom, które nie korzystają z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

Ulga podatkowa na dziecko

Poza programami oferowanymi przez rząd - dostępna jest także ulga na dziecko stosowana przy rozliczeniu PIT. Kwota tej ulgi uzależniona jest od liczby dzieci w rodzinie.

  • na pierwsze i drugie dziecko przysługuje ulga w wysokości 1112,04 złotych.
  • na trzecie dziecko - 2000,04 złotych
  • na czwarte i kolejne dziecko - 2700 złotych

Ulga przysługuje na dziecko poniżej 18 roku życia, dorosłych uczących się i mających nie więcej niż 25 lat oraz dzieci z niepełnosprawnościami (niezależnie od wieku).

Ograniczeniem w zastosowaniu ulgi podatkowej jest kryterium dochodowe - chodzi tu o pieniądze zarobione przez dziecko. Jeżeli w danym roku dziecko otrzymało wynagrodzenie wyższe niż 3089 zł, to rodzice tracą możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Ograniczenie dochodowe dotyczy również rodziców - w tym konkretnym przypadku - rodziców jedynaków (posiadających jedno dziecko). Ulga na dziecko w 2022 r. przysługuje jedynie tym małżonkom, których dochód podatkowy nie przekroczył łącznie 112 tys. zł. Oznacza to, że miesięczny dochód (po odjęciu zapłaconych składek ZUS) uprawniający do otrzymania ulgi na dziecko nie może przekroczyć 9 333,33 zł.

Sonda
Czy świadczenia 300 plus i 500 plus powinny być wypłacane w gotówce?

Bon Turystyczny - pieniądze na wakacje

Kolejnym rodzajem świadczeni jest bon turystyczny. Jest to jednorazowa dotacja przeznaczona na opłacenie wyjazdu wakacyjnego dla dzieci. Jego wysokość to 500 złotych. Pieniądze można przeznaczyć między innymi na opłacenie noclegów, półkolonii, koloni, biletów np. do zoo, aquaparku czy muzeum.

Rodzice mogą wykorzystać jednorazowe świadczenie maksymalnie do 30 września 2022 r. Po tym terminie bon turystyczny nie będzie już aktywny. Bon przyznawany jest na każde dziecko poniżej 18 roku życia. Rząd przewidział jednorazowe uzupełnienie bonu o dodatkowe 500 zł dla dzieci z niepełnosprawnościami, czyli łącznie 1000 zł.

Świadczenie dostępne jest na PUE ZUS - by je otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku. Nie trzeba również wykorzystywać całej kwoty jednorazowo - można za jego pośrednictwem sfinansować kilka aktywności dla dziecka.

Listen to "Jak najlepiej wykorzystać pieniądze z 500+?" on Spreaker.
Najnowsze