300 plus na wyprawkę szkolną

i

Autor: Getty images Już niedługo możesz złożyć wniosek o 300 plus na wyprawkę szkolną. Jak to zrobić i kiedy?

Wyprawka szkolna300 plus. Jak złożyć wniosek o pieniądze z programu Dobry start?

2022-06-26 9:58

Program Dobry Start to 300 zł corocznego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Dla kogo jest program? 300 plus dostaje każda rodzina, niezależnie od wykazywanego dochodu. Już 1 lipca 2022 rusza kolejna edycja wyprawki. Jak złożyć wniosek o pieniądze?

300 plus - wsparcie rodzin na zakup wyprawki szkolnej

300 plus to świadczenie w ramach rządowego programu "Dobry start". Jest to wypłacane raz w roku wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez względu na dochód.

Świadczenie Dobry start jest przyznawane i wypłacane przez ZUS. Pieniądze są przekazywane bezgotówkowo na wskazane konto bankowe. Świadczenie jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że rodzina otrzyma przyznane świadczenie w pełnej wysokości. Świadczenia z rządowego programu „Dobry Start” nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Otrzymanie wsparcia z tego programu nie spowoduje zatem utraty zasiłku z pomocy społecznej.

Komu przysługuje 300 plus?

Świadczenie przysługuje każdemu dziecku, bez względu na dochód, od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenia będą wypłacane do 24 roku życia.

Zobacz też: GUS: Bezrobocie w Polsce coraz mniejsze. Możliwe, że w wakacje padnie rekord

Wyprawka nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkoli oraz tym, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówek”. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Tańczące z Promocjami 21.06.22

Kto może złożyć wniosek o 300 plus?

Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Ważne! Jeśli, dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców - wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. A jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, od 1 lipca do 30 listopada przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Osoby sprawujące pieczę zastępczą oraz osoby usamodzielniane, wnioski o świadczenie dobry start składają tylko przez portal PUE ZUS.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Sonda
Pobierasz pieniądze ze świadczeń 500 plus i "Dobry start"?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany