pieniądze/banknoty

i

Autor: Shutterstock

300 plus

300 zł dla Polaków! Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku

2023-11-30 12:33

To ostatnie godziny na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia 300 plus w 2023 r. Dziś - w czwartek 30 listopada, mija ostateczny termin, inaczej pieniądze przepadną. Świadczenie 300 plus przysługuje na każde uczące się dziecko w szkole i jest niezależne od dochodów rodziców. Jak złożyć wniosek o środki z programu „Dobry start”.

300 plus – konieczny wniosek

Rządowy program Dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, w wieku od siedmiu do dwudziestu lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami do dwudziestu czterech lat. Rodziny otrzymują świadczenie na każde dziecko w rodzinie, bez względu na dochód. Wsparcie nie obejmuje jednak dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i zerówek, a także studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym.

Aby otrzymać środki z programu "Dobry start", rodzice lub opiekunowie dziecka muszą złożyć wniosek do  ZUS, wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system Empatia MRiPS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oraz poprzez bankowości elektroniczną.

Wypłata 300 plus tylko na konto

Pieniądze z programu Dobry Start przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej. Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS (w statusie obsługi wniosku oraz w szczegółowych informacjach o świadczeniu). Jak informuje ZUS przelewy otrzymamy w terminie dwóch miesięcy.

QUIZ PRL: Szkoła w czasach PRL-u. Chodziliście? Musicie to pamiętać!

Pytanie 1 z 15
1. Autorem „Elementarza” był:
Quizu o PRL- Szkoła
Tańczące z promocjami 28.11.2023
Najnowsze