Od 26 marca będzie można składać elektorniczne wnioski o świadczenie 500 plus dla uchodźców z Ukrainy.

i

Autor: Getty images Od 26 marca będzie można składać elektorniczne wnioski o świadczenie 500 plus dla uchodźców z Ukrainy.

500 plus dla uchodźców. Obywatele Ukrainy złożyli już ponad 119 tys. wniosków

2022-04-05 19:28

Obywatele Ukrainy złożyli dotąd ponad 119 tys. wniosków o 500 plus na obecny okres świadczeniowy, które obejmują blisko 185 tys. dzieci. Świadczenie jest wypłacane od miesiące, w którym złożono wniosek.

Posłowie z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zapoznali się z informacją resortu rodziny na temat działań podejmowanych na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed przypomniał, że wprowadzono m.in. rozwiązanie, które umożliwia obywatelom Ukrainy podejmowanie legalnej pracy w momencie przekroczenia granicy. Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się w urzędach pracy i korzystać m.in. z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego czy szkoleń na takich samych zasadach, co Polacy.

500 plus dla Ukraińców. Ważne informacje! Kiedy i gdzie będzie można złożyć wnioski?

Przypomniał, że uruchomiono także specjalny program wsparcia "Razem Możemy Więcej" dla cudzoziemców. Min. Szwed wspomniał także o przysługującym uchodźcom jednorazowym świadczeniu z pomocy społecznej w kwocie 300 zł. Wiceminister Barbara Socha  z kolei podkreśliła, że obywatele Ukrainy mogą korzystać z polskich świadczeń rodzinnych. Potrzebny jest do tego jedynie numer PESEL.

"Do 5 kwietnia mamy złożonych ponad 119 tys. na obecny okres świadczeniowy w programie 500 plus, które dotyczą blisko 185 tys. dzieci. Są już przyjmowane wnioski na kolejny okres świadczeniowy na lata 2022-2023 i tych wniosków mamy zdecydowanie mniej, bo 72 tys., które obejmują prawie 112 tys. dzieci" - poinformowała min. Socha.

Wiceminister zaznaczyła, że rozwiązania, które zostały przyjęte w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy, przewidują nowe możliwości tworzenia miejsc opieki żłobkowej dla samorządów. Ustawa przewiduje także zmiany w limitach dzieci przyjmowanych do żłobków. Dane z 4 kwietnia pokazują, że takich miejsc opieki dla dzieci do lat 3 utworzono 424, najwięcej w woj. wielkopolskim.

Express Biedrzyckiej - dr Małgorzata Bonikowska: Agresywna polityka nie opłaca się Rosji. Trzeba uderzyć w rosyjskie elity.
Sonda
Czy rząd robi wystarczająco, by pomóc Polakom przyjąć uchodźców?
Najnowsze