gaz

i

Autor: pixabay

Kryzys gazowy

Będzie gwarancja maksymalnej ceny gazu. Rząd szykuje się na kryzysową sytuację

2022-11-22 11:39

Rząd po godz. 11 rozpoczął obrady, podczas których zajmie się m.in. projektem ustawy o maksymalnej cenie gazu dla odbiorców indywidualnych. Jednym z punktów, nad którym mają debatować ministrowie, będzie projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ile to ma kosztować i kto sfinansuje te działania?

Będą ustalone maksymalne ceny gazu i rekompensaty

Projektowane rozwiązania zakładają zagwarantowanie maksymalnej ceny paliw gazowych m.in. dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, szpitali, organizacji pozarządowych. Poza tym projekt określa sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet, przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi z odbiorcami objętymi maksymalnymi cenami gazu. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat ma być Zarządca Rozliczeń S.A.

-Zaproponowana i wdrażana w 2023 r. regulacja stanowi kontynuację ochrony odbiorców w gospodarstwach domowych, jak również odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej przy jednoczesnym wprowadzeniu ekwiwalentu finansowego dla przedsiębiorstw energetycznych. Mechanizm rekompensat ukształtowany jest jako jeden z elementów ochrony podmiotów szczególnie wrażliwych na zmiany cen paliw gazowych oraz odbiorców realizujących kluczowe zadania z zakresu użyteczności publicznej. W związku z powyższym projektowana regulacja służy zabezpieczeniu odbiorców gazu ziemnego w Polsce przed ewentualnymi skutkami kryzysu gazowego, którego rozmiary oraz ramy czasowe przybierają na sile, a ich oddziaływanie w sposób istotny ma wpływ na funkcjonowanie gospodarki krajowej -czytamy w uzasadnieniu projektowanych zmian przepisów. 

Ponadto Rada Ministrów wysłucha informacji ministrów aktywów państwowych oraz klimatu i środowiska na temat sytuacji sektora energetycznego. 

Ile to będzie kosztować?

Według ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej" ochrona gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych przed drastycznymi podwyżkami cen gazu w 2023 r. ma kosztować 20-40 mld zł. "Rząd nie chce, by koszty ponosił wyłącznie budżet państwa. Dlatego trwają prace nad mechanizmem, w ramach którego byliby też obciążeni częściowo wytwórcy gazu" - pisze "DGP".

Do niedawna najbardziej prawdopodobny wydawał się scenariusz, według którego przy zastosowanym mechanizmie zamrożone będą ceny gazu netto. "Jednocześnie jednak w górę ma pójść VAT, bo ma wygasnąć tarcza antyinflacyjna. W praktyce więc odbiorcom gazu cena podskoczy o VAT. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zapewne wróci on do maksymalnej stawki 23 proc. Z takimi podwyżkami muszą się więc liczyć ogrzewający swoje domy gazem" - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Pieniądze to nie wszystko. Marcin Ociepa
Sonda
Czy ceny gazu powinny być stałe?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze