Nauczyciel szkoła tablica lekcja

i

Autor: GARO/PHANIE

Brakuje chętnych do pracy w szkołach i przedszkolach. Ile zarabiają nauczyciele?

2021-08-11 15:28

Zarobki nauczycieli w Polsce zostały ustalone na początku maja w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki, opublikowanym w Dzienniku Ustaw. Dokument ustalił minimalne stawki pracowników oświaty na zbliżający się rok szkolny. Ich zarobki będą dokładnie takie same jak rok temu i do przyszłego roku szkolnego już nie wzrosną. To spowodowało niezadowolenie wśród nauczyciele, którzy na początku lipca protestowali. Niskie stawki wpływają nie tylko na niezadowolenie wśród ciała pedagogicznego, ale także na brak kolejnych chętnych do pracy w szkołach i przedszkolach.

Ministerstwo Edukacji i Nauki ustaliło zarobki nauczycieli na rok szkolny 2021/2022

Niskie zarobki nauczycieli doprowadziły już do głośnego strajku w 2019 roku. Gdy w maju 2021 roku ogłoszono nowe stawki, na początku lipca pracownicy państwowych szkół i przedszkoli wyszli na ulice. Pracownicy oświaty żądali wypłat, które będą powiązane z średnim wynagrodzeniem w polskiej gospodarce. W związku z galopującą inflacją i drożyzną, obecne zarobki nauczycieli nie tylko są niewystarczające dla zatrudnionych, ale również nie zachęcają nowych osób do podjęcia pracy w szkole, lub przedszkolu.

ZOBACZ: Strajk nauczycieli. Co zrobić z dziećmi?

Express Biedrzyckiej - Jan Maria Jackowski: Rozumiem rozgoryczenie nauczycieli

Zarobki nauczycieli są uzależnione od ich wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Obecnie aż 96 procent pracowników oświaty to osoby z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Stażysta wykształceniem zarobi 2949 zł brutto/miesięcznie. Nauczyciel kontraktowany 3044 zł brutto, mianowany 3445 zł brutto, a dyplomowany 4046 zł brutto, co stanowi najwyższą, możliwą i podstawową stawkę (bez wliczenia dodatków).

Pracownicy oświaty, którzy mają tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego lub tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym mają znacznie niższe zarobki. Stażyści dostaną 2818 zł brutto, nauczyciele kontraktowi 2823 zł brutto, mianowani 3002 zł brutto, a dyplomowani 3523 zł brutto.

Jeszcze mniej zarobią pracownicy oświaty, którzy mają tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych. Stażyści mogą liczyć na 2800 zł brutto, nauczyciele kontraktowi na 2818 zł brutto, mianowani 2841 zł brutto, a dyplomowani 3079 zł brutto. 

Warto zaznaczyć, że samorządy mają prawo przyznać nauczycielom wyższe wynagrodzenie zasadnicze, niż określone w rozporządzeniu ministra edukacji. Do tego nauczycielom przysługują dodatki, które są zależne od ich podstawowych zarobków.

Zarobki nauczycieli. Oprócz podstawowej wypłaty, przysługują im dodatki

Nauczycielom przysługuje dodatek motywacyjny. Pedagog może otrzymać go za wyjątkowe zaangażowanie przy zajęciach dodatkowych, skuteczną pracę na powierzonym stanowisku, czy wprowadzanie innowacji pedagogicznych, które skutkują pozytywnymi efektami wśród uczniów. Zasady przyznania dodatku ustala organ prowadzący szkołę, ale z zachowaniem zasad ustawowych. Jego wysokość wynosi od 5 procent do 20 procent wynagrodzenia zasadniczego.

Do wypłaty nauczyciela może zostać dodany również comiesięczny dodatek funkcyjny. Dyrektor szkoły lub przedszkola otrzyma dodatkowe pieniądze wysokości 25-75 procent wynagrodzenia zasadniczego, a wicedyrektor 15-55 procent. Natomiast kierownik lub nauczyciel, które zajmuje inne niż wymienione powyżej stanowisko kierownicze wynikające ze statutu szkoły do 12 oddziałów, dostanie dodatek wysokości 10-35 procent wynagrodzenia zasadniczego. Opiekunowie stażów mogą liczyć na dodatkowe 2,5 procent za każdego nauczyciela pod opieką. Z kolei wychowawcy klasy lub opiekunowie oddziału przedszkolnego otrzymają dodatkowe 300 zł miesięcznie.

Nauczycielom przysługuje również nagroda jubileuszowa, w formie jednorazowego dodatku wysługę lat. Za 20 lat pracy pracownik dostanie dodatkowe 75 procent wynagrodzenia miesięcznego. Za 25 lat 100 procent, za 30 lat 150 procent, za 35 lat 200 procent, a za 40 lat 250 procent swojej miesięcznej wypłaty. Ponadto nauczycielom przysługuje również "trzynastka" czyli jedna, dodatkowa wypłatę w roku.

Sonda
Czy nauczyciele powinni zarabiać więcej?

Nauczyciele mogą dostawać również dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach, wysokości 10 procent wynagrodzenia zasadniczego. Za takowe można uznać choćby pracę w warunkach reżimu sanitarnego podczas pandemii. Pracownicy oświaty otrzymują również wypłaty za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze