gaz

i

Autor: gettyimages

Podwyżki cen gazu

Ceny gazu w 2023 roku. Prezes URE zatwierdził taryfy największych przedsiębiorstw sektora gazowego

2022-12-17 12:21

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy największych przedsiębiorstw sektora gazowego: sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny i operatora systemu dystrybucyjnego – Polskiej Spółki Gazownictwa – poinformował w sobotnim komunikacie URE. Zobacz, jakie mogą być rachunki za gaz w 2023 roku. Drożyzna pustoszy portfele Polaków.

Ceny gazu 2023

W przypadku PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) taryfa ta będzie obowiązywała do 31 marca 2023 r.

W komunikacie przypomniano, że ze względu na trwającą od ponad roku wyjątkową sytuację na europejskim i krajowym rynku gazu ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań, które w 2023 r. mają chronić odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej przed szokiem cenowym spowodowanym bezprecedensowym poziomem cen gazu ziemnego.

Wyjaśniono, że dlatego cena gazu dla odbiorców uprawnionych zamrożona została na poziomie z 2022 r., tj. 200,17 zł/MWh. W rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi zamrożono także stawki opłat dystrybucyjnych na poziomie z ostatniej taryfy dla usług dystrybucji stosowanej w 2022 r.

Podkreślono jednocześnie, że wprowadzenie przepisów mrożących ceny nie oznacza jednak braku konieczności prowadzenia przez regulatora postępowań taryfowych. Zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy na 2023 r., kalkulowane, tak jak zawsze, na podstawie kategorii kosztów uzasadnionych, będą stanowiły podstawę do obliczenia wysokości rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym.

Ceny gazu w górę

URE przypomniał, że już od 2021 r. obserwujemy znaczny wzrost cen gazu ziemnego w całej Europie. Dla przedsiębiorstw zajmujących się jego sprzedażą na rynku detalicznym przekłada się to na wzrost kosztów pozyskania błękitnego paliwa, co oznacza wzrost cen gazu, po jakich oferowany jest odbiorcom.

"Właśnie utrzymujący się wysoki poziom cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która stanowi podstawowe źródło pozyskania paliwa gazowego przez PGNiG OD, w największym stopniu przekłada się na wzrost cen w taryfie. Tym samym cena paliwa gazowego w zatwierdzonej na 2023 r. taryfie przedsiębiorstwa PGNiG OD, przykładowo dla grup taryfowych W1-W4, wynosi 649,92 zł/MWh" – dodano.

Urząd wyjaśnia, że wzrost cen paliw gazowych w zatwierdzonej taryfie PGNiG OD nie przekłada się jednak na wysokość rachunków za gaz w gospodarstwach domowych oraz odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej, ale stanowi podstawę do obliczenia wysokości rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym, ze względu na sprzedaż paliw gazowych po cenie niższej niż koszt ich zakupu.

URE poinformował, że poziom zatwierdzonych w sobotę przez Prezesa URE stawek opłat dystrybucyjnych oznacza średni wzrost płatności za usługi dystrybucji o ok. 21 proc. w stosunku do grudnia roku 2022 r., przy czym wzrost ten będzie dotyczył odbiorców innych niż odbiorcy w gospodarstwach domowych oraz odbiorcy realizujący ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej.

Gaz w Polsce

Urząd przypomina, że ceny zatwierdzane i podawane przez regulatora są cenami netto, a na całkowity rachunek za gaz płacony przez odbiorców w gospodarstwach domowych składają się: opłaty za paliwo gazowe, opłaty abonamentowe (które są zawarte w taryfie sprzedawcy paliwa gazowego – np. PGNiG OD) i opłaty za usługę dystrybucji paliw gazowych (transportu) na podstawie stawek opłat z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego (np. PSG).

W Polsce sprzedaż gazu do odbiorców końcowych i realizacja usług dystrybucji paliw gazowych zdominowana jest przez podmioty z grupy kapitałowej PKN Orlen. Udział PGNiG w sprzedaży gazu w 2021 r. wyniósł prawie 89 proc.

Prezes URE zatwierdza taryfy zarówno dla sprzedaży (tylko dla odbiorców używających gazu na potrzeby gospodarstw domowych i odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej), jak i usługi jego dystrybucji (dla wszystkich grup odbiorców).

Sonda
Czy ceny gazu powinny być stałe?
Pieniądze to nie wszystko- Rafał Bochenek

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze