Zestawienie dodatków do emerytury

i

Autor: Shutterstock Zestawienie dodatków do emerytury

System emerytalny

Co z niemiecką emeryturą po powrocie do Polski? Na to musisz uważać!

2023-06-15 3:54

Niemiecki system emerytalny jest dość skomplikowany. Istnieją w nim trzy rodzaje świadczenia: emerytury państwowe, emerytury subsydiowane i emerytury prywatne. Każdy zatrudniony za Odrą ma opłacane składki. Co się dzieje ze składkami, jeżeli pracowaliśmy w Niemczech i wróciliśmy do kraju?

Emerytura z Niemiec dla Polaków. Czy trzeba zapłacić podwójny podatek?

Tak jak w większości krajów UE, tak samo w Niemczech emerytury i renty w Niemczech podlegają opodatkowaniu. Na szczęście Polska ma zawartą umowę międzypaństwowa przeciw podwójnemu opodatkowaniu. To oznacza, że tylko niemiecki fiskus ma prawo do opodatkowania świadczenia. Jednak po stronie Polaka mieszkającego poza Niemcami, a pobierającego świadczenie istnieje obowiązek informacji o dochodach osiagniętych w Polsce. 

Aby otrzymywać to świadczenie należy przedstawić dowód na pracę w tym kraju przez co najmniej rok, opłacać składki przez tzw. czas wyczekiwania (minimum pięć lat) oraz osiągnąć odpowiedni wiek (65 lat i 11 miesięcy). Dokumenty można złożyć online, pocztą lub osobiście. 

Rządowa strona powroty.gov.pl informuje, że po złożeniu przez nas wniosku o przyznanie emerytury w Polsce wszystkie państwa, w których pracowaliśmy, odrębnie ustalą nasze uprawnienia emerytalne i o swoich decyzjach poinformują na drukach SED P6000 ZUS.

"Następnie organ ten prześle do nas zbiorczy druk SED P7000 z informacjami zebranymi z innych krajów oraz kopie poszczególnych decyzji z wszystkich państw, w których pracowaliśmy. Formularz ten będzie zawierał także informację o terminie i sposobie złożenia ewentualnego odwołania od decyzji poszczególnych państw" czytamy.

Portal informuje, że Polacy, którzy pracowali w Niemczech, są objęci wspólnotową koordynacją systemów ubezpieczenia społecznego. Oznacza to, że wszystkie okresy pracy są uwzględniane przy obliczaniu emerytury, niezależnie od tego, w jakim państwie UE miały miejsce. W UE składki emerytalne są odprowadzane w kraju, w którym pracujemy, zaś emerytura jest wypłacana w miejscu zamieszkania w momencie uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego.

Przykładowo tą koordynacją objęci są ci, którzy np. przez 20 lat wykonywał pracę w Polsce, a następnie przez kolejne 3 lata pracował w Niemczech (opłacając składkę emerytalną) i następnie wrócił do Polski, gdzie przepracował kolejne 9 lat.

Jak zaznacza portal rządowy, "do wniosku o emeryturę dołączyć należy wszystkie dokumenty dotyczące zatrudnienia lub ubezpieczenia otrzymane od pracodawców lub instytucji ubezpieczeniowych w ramach stosowania ustawodawstwa wewnętrznego danego państwa oraz informacje o numerze ubezpieczenia społecznego".

Jak wylicza Interia, obecnie 99 tys. obywateli polskich otrzymuje emerytury i renty z Niemiec. Średnia wysokość świadczenia to 640 euro. To niewiele w porównaniu ze świadczeniami dla niemieckim emerytów - w 2021 r. średnia emerytura we wschodnich landach wynosiła 1329 euro, a w zachodnich 1527 euro. Emerytury Polaków są niskie, ponieważ zwykle pracowali oni w Niemczech stosunkowo krótko lub płacili niższe składki na ubezpieczenie emerytalne.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek
Sonda
Czy 14. emerytura powinna być wypłacana w elastycznych terminach?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze