Przemysław Czarnek

i

Autor: Przemysław Czarnek Facebook

Wynagrodzenie w oświacie

Minister Czarnek poskąpił nauczycielom? Podwyżka o połowę mniejsza niż poziom inflacji!

2023-01-23 14:01

Projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki, zmieniający rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, trafił w poniedziałek do opiniowania. MEiN proponuje podwyżkę w wysokości 7,8 proc. ZNP uważa, że to nie zrekompensuje inflacji.

MEiN proponuje podwyżkę w wysokości 7,8 proc.

Projekt rozporządzenia MEiN, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy opublikowano w poniedziałek w RCL. Projekt został przekazany do zaopiniowania m.in. Związkowi Nauczycielstwa Polskiego.

 MEiN proponuje podwyżkę w wysokości 7,8 proc. w stosunku do średnich wynagrodzeń obowiązujących od 1 września 2022 r. Proponowany przez resort edukacji wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. mających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym) wynosi dla nauczycieli: niemających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – wzrost o 266 zł; mianowanych – wzrost o 293 zł; dyplomowanych – wzrost o 326 zł.

Dla nauczycieli z drugiej grupy zaszeregowania płacowego (tj. mających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych), wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wyniesie – dla nauczycieli niemających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – wzrost o 271 zł; mianowanych – wzrost o 275 zł; dyplomowanych – wzrost o 282 zł.

 Wynagrodzenie belfra poniżej pensji minimalnej. ZNP chce zmian

ZNP poinformował w poniedziałek na Twitterze, że domaga się podjęcia przez MEiN procedury uzgodnieniowej "polegającej na rozpoczęciu negocjacji ze związkami zawodowymi nad treścią rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli". "Resort edukacji proponuje opiniowanie" – zwraca uwagę ZNP.

Jak podkreśla Związek w liście do MEiN, istotnym etapem procedury uzgadniania, odróżniającym ją od opiniowania, jest merytoryczna dyskusja, podczas której możliwe będą negocjacje.

"W przeciwieństwie bowiem do procesu +opiniowania+ w procedurze +uzgadniania+ istotne miejsce ma element dotyczący negocjacji. Etap ten powinien być zakończony sporządzeniem protokołu uzgodnień, ewentualnie rozbieżności, jeżeli nie udało się uzyskać konsensu co do zajmowanych stanowisk" – napisano w poniedziałkowym piśmie ZNP do MEiN.

 ZNP wnioskuje także do MEiN o udostępnienie danych dotyczących udziału procentowego wynagrodzenia zasadniczego w średnim wynagrodzeniu nauczycieli i udziału procentowego pozostałych składników wynagrodzenia w średnim wynagrodzeniu.

Związek zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2023 r. wzrosła płaca minimalna w Polsce – do 3490 zł.

"Tymczasem obecnie wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosi 3424 zł. To o 66 zł mniej niż wynosi płaca minimalna. Wynagrodzenia nauczycieli na tak niskim poziomie są przyczyną m.in. braków kadrowych w oświacie. Wg ZNP płace nauczycieli powinny wzrosnąć" – podkreśla ZNP.

Związek przypomina, że 5 stycznia br. zgłosił w Senacie poprawkę do budżetu w zakresie zwiększenia kwoty bazowej dla nauczycieli. "Senat przyjął poprawkę ZNP. Poprawka ta zakłada wzrost kwoty bazowej o 22,5 proc. Teraz zgodnie z procesem legislacyjnym poprawka powróci do Sejmu" – podkreślono w komunikacie Związku.

Przyjęty w budżecie wzrost wynagrodzenia nauczycieli tylko o 7,8 proc. w żaden sposób nie zrekompensuje galopującej inflacji, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie realnej płacy nauczycieli – podsumowuje ZNP.

Pieniądze to nie wszystko- Rafał Bochenek
Sonda
Twoim zdaniem:
Najnowsze