PZU

i

Autor: Shutterstock Zysk grupy PZU w I kw. 2022 r. wyniósł 758 mln zł

PZU

Czystki w PZU SA! Odwołana prezes i pięciu członków zarządu

2024-02-24 8:06

Jak podał Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej PZU SA, 23 lutego Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu prezes Beatę Kozłowską-Chyłę oraz pięciu członków zarządu. Nie podano przyczyn odwołania, zmiany weszły w życie z chwilą ogłoszenia.

Członkowie zarządu PZU SA odwołani

Beata Kozłowska-Chyła objęła stanowisko prezes zarządu PZU SA w 2020 roku, zastąpiła Pawła Surówkę. Została odwołana 23 lutego 2024 roku przez Radę Nadzorczą Spółki. W listopadzie 2023 roku spekulowano, że może trafić do zarządu Narodowego Banku Polskiego.

23 lutego odwołano także pięciu członków zarządu PZU: Ernesta Bejdę, Małgorzatę Kot, Krzysztofa Kozłowskiego, Piotra Nowaka oraz Małgorzatę Sadurską. W uchwale nie napisano o przyczynach zmian w składzie zarządu.

Odwołanie członków zarządu było spodziewane po zmianie władzy w Polsce, z racji, że Skarb Państwa posiada 34,19 proc. udziałów w spółce.

Wyznaczono nowych członków PZU SA

Rada Nadzorcza PZU SA podjęła również uchwałę, w której wyznaczyła nowych członków zarządu. Do czasu powołania Prezesa Zarządu PZU SA (ale nie dłużej niż 3 miesiące), wykonywać czynności prezesa będzie Anita Elżanowska, adwokatka, wcześniej prowadziła projekty jako ekspert Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Również była wiceprezeska Urzędu Zamówień Publicznych, była dyrektorka Biura Przetargów Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z. o. o., a w latach 2000-2007 pracowniczka Urzędu Zamówień Publicznych.

Do wykonywania czasowego czynności Członka Zarządu PZU SA na okres 3 miesięcy powołano Michała Bernaczyka, radcę prawnego i profesora Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudnionego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Bernaczyk jest zewnętrznym ekspertem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pełnił funkcję stałego doradcy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń

QUIZ PRL. Największe przeboje PRL-u. Sprawdź, czy pamiętasz, jak to leciało

Pytanie 1 z 11
Dokończ tekst przeboju zespołu Perfect: Nie płacz Ewka bo tu miejsca brak...
QUIZ PRL. Największe przeboje PRL-u. Sprawdź, czy pamiętasz, jak to leciało

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze