emeryci ZUS

i

Autor: Shutterstock emeryci ZUS

Ulgi dla seniorów

Nowe benefity dla seniorów! Darmowe leki, PIT-0 i zwolnienie podatkowe na rehabilitację

2023-03-27 2:19

Seniorzy bardzo liczą na ulgi w 2023 roku, ponieważ ich dochody przez inflację bardzo straciły na wartości. W tym roku seniorzy mogą skorzystać z kilku korzystnych ulg i zwolnień. Sprawdź, która ulga Ci przysługuje i jakie warunki należy spełnić.

Spis treści

 1. Bezpłatne Leki 75 plus
 2. Darmowe leki 70 plus?
 3. Ulga rehabilitacyjna
 4. PIT-0 dla seniora 2023

Między innymi seniorzy mogą skorzystać z rządowego programu Leki 75+ zapewniającego bezpłatny dostęp do farmakoterapii dla osób powyżej 75. roku życia. Niepełnosprawni seniorzy z ulgi rehabilitacyjnej w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2022 rok. Natomiast pracujący seniorzy mogą skorzystać z obniżenia podatku PIT-0. 

Bezpłatne Leki 75 plus

Osoby, które ukończyły 75 lat i są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce (np. emeryci, renciści) mogą za darmo dostać w aptekach leki z listy, na której figuruje ponad 2 tys. leków.

Aby lek mógł znaleźć się w wykazie bezpłatnych leków 75+, musi zostać objęty refundacją.

Warto wiedzieć, że program bezpłatnych leków 75+ nie obejmuje:

 • leków na receptę, które nie są refundowane,
 • leków refundowanych, ale przepisywanych poza wskazaniami refundacji,
 • leków bez recepty tzw. leki OTC,
 • suplementów diety,
 • kosmetyków.

Aktualny wykaz bezpłatnych leków dla seniorów zawierający listę 2057 preparatów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia https://75plus.mz.gov.pl/ Stamtąd można go pobrać w postaci arkusza kalkulacyjnego.

Aby otrzymać leki za darmo, musimy na nie otrzymać receptę elektroniczną lub papierową na której widnieje numer PESEL pacjenta oraz oznaczoną literą „S” w polu „kod uprawnień dodatkowych” wystawioną przez uprawnioną do tego osobę. Mogą ją wystawić: lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz lub pielęgniarka przychodni specjalistycznej, lekarz lub pielęgniarka szpitalni.

Program Leki 75+ od 1 stycznia 2023 r. jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie został przeniesiony z Ministerstwa Zdrowia.

Sprawdź również: Leki za 5 zł i zwolnienie ze składki rentowej. Prezenty wyborcze dla Polaków

Darmowe leki 70 plus?

Program bezpłatnych leków to znacząca pomoc dla budżetu seniora. Ze względu na wiek i choroby towarzyszące starzeniu leki zawsze stanowią w spory wydatek w i tak ograniczonym budżecie. Wdrożenie programu Leki 75+ niewątpliwie poprawiło dostęp do farmakoterapii seniorów starszych. Osoby 75+ odczuły wymierne korzyści z korzystania z programu. Od początku działania programu, czyli od września 2016 do grudnia 2022 r. łącznie seniorzy zaoszczędzili ok. 4 341 mln zł (ponad 4,3 mld zł). Dlatego zaczęto postulować, aby obniżyć wiek uprawnionych do 70 lat. Postulaty te nasiliły się w czasie rosnącej inflacji, która znacząco obniżyła realne przychody emerytów i rencistów.

Wydaje się ze wszech miar słuszny postulat, aby emeryci, którzy ukończyli 70 lat, zostali objęci programem darmowych leków. Często mają niewiele pieniędzy, a bardzo wysoka inflacja jeszcze zmniejsza ich wartość. Tym seniorom nagminnie nie wystarcza pieniędzy na wykupienie przepisanych leków, co dramatycznie może odbić się na ich zdrowiu, przez co darmowych leków 75+ mogą nie doczekać.

Resort zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską posłanki Moniki Rosy z Nowoczesnej w sprawie darmowych leków dla seniorów mających mniej niż 75 lat, odpowiedział: „Możliwości obniżenia kryterium wieku uprawniającego do bezpłatnych leków są w Ministerstwie Zdrowia rozważane, znajdują się na etapie wewnętrznych ustaleń.” Będziemy kwestię ulgi Leki 70+ monitorować i informować na bieżąco.

Ulga rehabilitacyjna

Jedną z ulg, jaką możemy odliczyć w zeznaniu rocznym za 2022, czyli składanym do 2 maja 2023 jest ulga rehabilitacyjna. Jest to ulga dla osób niepełnosprawnych lub utrzymujących osoby niepełnosprawne, które ponoszą odpowiednie wydatki. W tym drugim przypadku chodzi o osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe. W ramach ulgi rehabilitacyjnej od podatku dochodowego można odliczyć wydatki na leki poniesione w 2022 roku. Wysokość tego odliczenia to różnica pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Z ulgi (odliczenia) można skorzystać tylko wtedy, gdy suma wydatków na lekarstwa w danym miesiącu przekroczy kwotę 100 zł, bo odlicza się tylko tę nadwyżkę. Odliczeniu podlegają tylko leki na receptę. Aby odliczyć sobie tę ulgę od podatku dochodowego za 2022 musimy udowodnić, że faktycznie ponieśliśmy takie wydatki na leki, dlatego musimy posiadać paragony lub faktury.

Prawo do ulgi przysługuje na wszystkie lekarstwa, których stosowanie zalecił lekarz. Innych lekarstw i preparatów prozdrowotnych nie wolno odliczać.

Po ubiegłorocznej modyfikacji przepisów w ramach ulgi rehabilitacyjnej już w tym roku emeryt z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, będzie mógł odliczyć wydatki poniesione na:

 • pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
 • pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej;
 • zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne.

Zobacz także: Seniorze! Nie zwlekaj z rozliczeniem PIT! Chcesz dostać pieniądze, zrób to samodzielnie 

PIT-0 dla seniora 2023

Aby skorzystać z zerowego PIT dla seniorów, wystarczy pozostać na rynku pracy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego lub wrócić na ten rynek, pod warunkiem zawieszenia pobierania emerytury.

PIT zerowy dla seniora to ulga dla pracujących seniorów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Należy się ona zarówno tym seniorom, którzy mają ustalone prawo do emerytury, tym, którzy nie mają ustalonego takiego prawa, jak i tym, którzy nie otrzymali decyzji z ZUS.

PIT-0 przysługuje także emerytom, którzy zawiesili pobieranie emerytury i powrócili na rynek pracy. A więc osobom starszym, które pozostają na rynku pracy mimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Zerowy PIT nie przysługuje seniorom, którzy łączą otrzymywanie emerytury (bez względu na jej źródło) z dorabianiem do niej.

Z ulgi na PIT-0 nie mogą również skorzystać seniorzy, którzy nabyli uprawnienia emerytalne wcześniej niż wskazane w przepisie 60 i 65 lat, ponieważ nie spełniają kryterium wieku. Dotyczy to m.in. służb mundurowych i osób pracujących w uciążliwych warunkach (górników czy hutników).

Zobacz również: PIT-0 ulga dla pracujących seniorów. Dla kogo, na jakich zasadach, ile można zyskać?

Sonda
Czy emeryci 70 plus powinni otrzymywać darmowe leki?
Pieniądze to nie wszystko Artur Soboń
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze