Dodatkowy ZASIŁEK OPIEKUŃCZY dla rodziców. Kto otrzyma pieniądze?

2020-11-13 10:41 MB
zasiłek opiekuńczy ZUS COVID
Autor: fot. Alexander Dummer/Unsplash/ilustracyjne

Od 9 listopada wrócił dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rodzice mogą się o niego starać, gdy z powodu COVID-19 zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkołę lub inną placówkę, do której uczęszczało dziecko. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do 29 listopada i nie wlicza się go do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy trzeba złożyć u pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Takie oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą muszą złożyć oświadczenie w ZUS.

Kto ma prawo do zasiłku

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają rodzice dzieci do lat 8. Których dzieci muszą pozostawać pod opieką rodzica z powodu zamknięcia w związku zCOVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. A także jeśli placówki te są otwarte, ale nie mogą zapewnić dziecku opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także wtedy, gdy niania lub dzienny opiekun dziecka z powodu COVID-19 nie może sprawować nad nim opieki.

Kto nie dostanie zasiłku

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego, czyli gdy może sprawować opiekę nad dzieckiem. A także ci rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki, do której uczęszcza dziecko, podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu. Na dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie maja co liczyć również zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby realizujące zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dlaczego? Dzieciom tych osób uczęszczającym do klas I–III opiekę ma obowiązek zapewnić szkoła podstawowa.

Rewolucja! Pensja minimalna ZALEŻNA od miejsca zamieszkania! Gdzie zarobisz najwięcej?