Nauka zdalna w szkole, czy zamknięty żłobek? Kiedy można skorzystać z zasiłku opiekuńczego?

i

Autor: pixabay Nauka zdalna w szkole, czy zamknięty żłobek? Kiedy można skorzystać z zasiłku opiekuńczego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy tylko do końca lutego! Sprawdź czy Ci się należy

2022-02-11 17:39

To ekstra świadczenie jest wypłacane rodzicom w związku z zamknięciem placówek oświatowych w okresie od 1 lutego do 27 lutego 2022 r., w czasie pandemii. Zasiłek przyznawany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia; wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy, informuje portal prawo.pl Rozporządzenie, które obowiązuje od wtorku, 1 lutego, wprowadza dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres do 27 lutego 2022 r. Rząd wydał też drugie rozporządzenie dla rodziców będących rolnikami (Dz.U. z 2022 r., poz. 231). Dla nich również świadczenie będzie wypłacane nie dłużej niż do 27 lutego. 

Według ustawy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki, lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego funkcjonowania tych placówek.  Świadczenie nie należy się, jeśli potomkiem może zająć się drugi opiekun, np. rodzic, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

Zgodnie z rozporządzeniem dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które opiekują się dzieckiem: do lat 8, do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności, do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osobą do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Już raz świadczenie wypłacane było w grudniu ubiegłego roku. 

Zobacz: Czy możesz jeszcze dostać na zasiłek opiekuńczy? Sprawdź!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma drugiego rodzica, który może zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej. Nie wlicza się on do okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przewidziany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Opiekun, który prowadzi własną firmę, składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia jest na stronie internetowej www.zus.pl.

Sonda
Czy korzystałeś już z tego dodatkowego świadczenia?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze