banknoty złotówki

i

Autor: Pixabay.com

Eksport do Europy. Gdzie najłatwiej odzyskasz należności?

2022-06-25 19:55

Niepewna sytuacja gospodarcza, wzrost niewypłacalności to jedne z wielu wyzwań z którymi mierzą się osoby i przedsiębiorstwa zarządzające należnościami w międzynarodowej wymianie handlowej. W podjęciu decyzji dotyczącej wyboru współpracownika czy kontrahenta może pomóc analiza stworzona przez Allianz Trade.

Allianz Trade: gdzie najłatwiej odzyskać należności

Analiza opracowana przez Allianz Trade dotyczy tego, skąd najłatwiej a skąd najtrudniej windykować swoje należności. Ubezpieczyciel przeanalizował 49 krajów. Przedmiotem analizy była złożoność i trudność procesu windykacyjnego w danym kraju. Allianz Trade przyjęło skalę od 0 (najmniej skomplikowana) do 100 (najbardziej skomplikowana).

Wyniki uwzględniają ekspertyzę sporządzoną przez specjalistów ds. windykacji na całym świecie oraz 40 wskaźników dotyczących lokalnych praktyk płatniczych, postępowań sądowych oraz kwestii związanych z ogłaszaniem upadłości.

Pieniądze to nie wszystko – Ardanowski o drożyźnie

Szwecja, Finlandia, Niemcy - tu najłatwiej odzyskasz pieniądze

Z analizy przeprowadzonej przez Allianz Trade wynika, że najłatwiej windykuje się należności w Szwecji, Niemczech i Finlandii. Maxime Lemerle, główny analityk zajmujący się badaniami nad niewypłacalnością w Allianz Trade informuje, że jest to spowodowane faktem, że lokalne przedsiębiorstwa działające w tych krajach dobrze wywiązują się ze zobowiązań płatniczych.

Na ich korzyść działa również sprawność sądów, co ułatwia firmom ściąganie długów.

Sytuacja wygląda gorzej we Francji i Hiszpanii. W tych krajach ściąganie długów to skomplikowany i żmudny proces w przypadku niewypłacalności dłużnika (szczególnie w przypadku niezabezpieczonych wierzycieli).

Najtrudniej w krajach arabskich

Najtrudniej jest jednak w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Malezji. Choć złożoność procedur sądowych w Arabii Saudyjskiej uległa poprawie - to i tak międzynarodowe procesy windykacyjne wykazują trzykrotnie wyższą złożoność od tych prowadzonych w Szwecji, Finlandii czy Niemczech.

Z analizy wynika, że w kwestii ściągania należności wciąż widoczna jest dysproporcja między gospodarkami rozwiniętymi a rozwijającymi się.  14 z 16 krajów Europy Zachodniej ma zauważalnie mniej dotkliwy dla wierzycieli poziom złożoności windykacji. Kanada i USA wykazują wysoki poziom komplikacji.  Najbardziej skomplikowane procesy windykacyjne zachodzą na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz Azji.

Złożoność procesów windykacyjnych spada

Z czasem dysproporcja między regionami w kwestii poziomu trudności w odzyskiwaniu długów się zmniejsza. Członek zarządu Allianz Trade, Fabrice Desnos (odpowiedzialny za ocenę ryzyka, reasekurację i gwarancje) twierdzi, że W ciągu ostatnich czterech lat prawie połowa krajów odnotowała spadek oceny w zakresie złożoności windykacji.

Jego zdaniem pandemia COVID-19 skłoniła kilka krajów do przyspieszenia reform ram prawnych związanych z niewypłacalnością. Zauważa również, że pojawiła się pewna poprawa w zakresie restrukturyzacji zapobiegawczej między innymi w Australii, Wielkiej Brytanii oraz w krajach Unii Europejskiej.

Chiny oraz Arabia Saudyjska również zdecydowały się na podjęcie działań skutkujących zauważalną poprawą w kwestii procesów windykacyjnych.

"W efekcie wskaźniki jej złożoności zmniejszyły się o trzy i dwa punkty" — mówi Fabrice Desnos.

Ściąganie należności wciąż jest skomplikowane

Pomimo tego,że poziom skomplikowania windykacji spada na całym świecie, to ściąganie należności wciąż jest trudne.

"We wszystkich krajach istnieją obszary, w których windykacja jest skomplikowana" - twierdzi Maxime Lemerle. Jego zdaniem zawiłe praktyki płatnicze wciąż obowiązują na Bliskim Wschodzie. Jeśli chodzi o złożoność postępowań sądowych jest nieco rzadsza zwłaszcza w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej.

Najtrudniejsze są jednak zawiłości związane z niewypłacalnością przedsiębiorstw: postępowania upadłościowe wciąż odpowiadają za połowę wszystkich utrudnień związanych z windykacją na świecie — mówi Maxime Lemerle.

Sonda
Czy wiesz jak przebiega proces windykacyjny w Polsce?

Kraje azjatyckie najbardziej  narażone na skomplikowaną windykacje

W ramach swojej analizy Allianz Trade obliczył również ekspozycję eksporterów na międzynarodową złożoność procesu windykacji należności eksportowych. Okazuje się, że najmniej narażone na utrudnienia w odzyskaniu należności eksportowych są Finlandia, Norwegia i Austria, ponieważ ich dominującymi partnerami handlowymi są kraje, w których windykacja należności jest najmniej skomplikowana.

Na przeciwnym końcu plasuje się Azja. Tam aż siedem krajów znajduje się na szczycie listy najbardziej narażonych na skomplikowaną windykację w związku z handlem międzynarodowym. Są to Indie, Singapur, Japonia, Malezja, Tajlandia, Indonezja, Hongkong.

Najnowsze