Zabierz na wakacje kartę EKUZ i lecz się bezpłatnie zdjęcie otwierające

i

Autor: Materiały prasowe

EKUZ – karta umożliwiająca leczenie za granicą. Jak i gdzie ją załatwić?

2022-07-02 11:51

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny, który potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w każdym państwie UE lub EFTA w takim zakresie, jaki przysługuje mieszkańcom danego kraju. Co bardzo ważne, EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny. Jak i gdzie uzyskać EKUZ?

EKUZ - dla kogo i jak otrzymać darmową kartę

EKUZ można używać w innym niż Polska państwie UE/EFTA oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Karta EKUZ jest również ważna na terytoriach zamorskich francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska i portugalskich: na Azorach i Maderze, oraz hiszpańskich: Majorce i Wyspach Kanaryjskich. Nie obowiązuje natomiast: na Wyspach Normandzkich i wyspie Man, w Monaco, San Marino i Watykanie.

Kto może otrzymać EKUZ? Osoba uprawniona do świadczeń zdrowotnych w Polsce, czyli najprościej rzecz ujmując, osoba ubezpieczona, np. emeryt lub osoba za którą pracodawca (lub ona sama) odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także dzieci. Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne.

Wniosek o EKUZ możesz złożyć na pięć sposobów. Wybieramy jeden z nich:

 • osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
 • pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ
 • pocztą elektroniczną (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ)

Jak długo ważny jest EKUZ?

Wszystko zależy od wieku właściciela karty EKUZ i jego uprawnień do ubezpieczenia. Sytuacja wygląda następująco:

 • do 18. roku życia w przypadku dzieci
 • 20 lat – jeśli kobieta ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat.
 • 5 lat – jeśli emerytka nie ukończyła 60 lat, a emeryt 65 lat
 • 3 lata – jeśli jesteś zatrudniony, masz własną firmę lub otrzymujesz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne
 • 18 miesięcy – jeśli otrzymujesz rentę i masz więcej niż 18 lat, masz ubezpieczenie jako członek rodziny i masz więcej niż 18 lat, masz ubezpieczenie jako student, jesteś uczniem, masz więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia
 • 6 miesięcy - jesteś osobą zatrudnioną na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług; wykonujesz pracę nakładczą; jesteś w ciąży lub w trakcie porodu, masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce; jesteś w ciąży lub w trakcie porodu, masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkasz w Polsce; nie masz 18 lat, mieszkasz w Polsce i masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (EKUZ traci ważność w dniu Twoich 18 urodzin).
 • 2 miesiące - jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, jesteś osobą ubezpieczoną nie wymienioną wcześniej lub jesteś osobą, dla której nie został spełniony obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.
 • 90 dni - nie masz ubezpieczenia, ale spełniasz kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, co potwierdza decyzja np. wójta, burmistrza
 • 42 dni - nie masz ubezpieczenia, ale jesteś w połogu, masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce.

Dodatkowe ubezpieczenie

Pamiętaj, że w wielu krajach za leczenie trzeba płacić. Zatem EKUZ nie zapewni darmowego leczenia wszędzie i w pełnym zakresie. Nie zapewnia też transportu medycznego do Polski, gdyby taki był konieczny. Zatem warto przed wyjazdem na wczasy dokupić sobie i swoim bliskim dodatkowe ubezpieczenie podróżne. Można to zrobić w dowolnej firmie ubezpieczeniowej. Koszt takiego pakietu na jedną osobę na siedem dni to ok. 100 zł. 

Pieniądze to nie wszystko. Hanna Gronkiewicz-Waltz
Sonda
Gdzie spędzasz wakacje 2022?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze