Komornik Sądowy

i

Autor: Michał Zaręba

Zmiany w emeryturach. Komornik zabierze więcej pieniędzy?

2022-02-22 8:27

Wielu emerytów dostaje niższą niż zwykle emeryturę. Ze świadczenia mogą być bowiem potrącane długi seniora czy inne nieuregulowane należności. Niezależnie od tego, ile masz kredytów i u ilu wierzycieli, komornik nie ma prawa zająć całej twojej emerytury, po marcowej waloryzacji, wzrośnie kwota od zajęć komorniczych.

Komornik nie ma prawa zająć całej twojej emerytury. Na poczet zadłużenia  może zabrać jednorazowo najwyżej 25 proc. świadczenia, ale musi pozostawić tzw. kwotę wolną od zajęć. Jeśli jednak zalegasz z alimentami, komornik może zająć aż 60 proc. emerytury, ale i wtedy musi ci zostawić kwotę wolną od zajęć. Kwoty wolne od potrąceń są waloryzowane co roku na takich samych zasadach jak emerytury i renty. Od 1 marca 2022 roku zostaną podwyższone o wskaźnik waloryzacji, który wyniesie w tym roku 7 proc. Komornik  zostawi zadłużonemu seniorowi więcej pieniędzy.

Zmiany w 500 plus. ZUS pomoże przy składaniu wniosków

Zgodnie z prawem, komornik nie może zająć całej kwoty emerytury czy renty, może jednak zmniejszyć twoje świadczenie (w zależności od rodzaju płatności). Dokonując zajęcia, zawsze musi pozostawić na koncie dłużnika kwotę wolną od potrąceń, czyli niezbędne minimum, które pozwoli mu spełniać podstawowe potrzeby życiowe.

Tańczące z promocjami 17.02.2022

Kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń i egzekucji wynoszą od 1 marca 2022 roku:

* 980, 19 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami);

* 784,16 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej;

* 594,05 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych;

* 237,61 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych.

Ważne!

13. emerytura wolna od zajęć komorniczych

Komornik nie może dokonywać potrąceń z „trzynastki”. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane z urzędu, w takiej formie, w jakiej pobierana jest emerytura. Z kwoty świadczenia nie są dokonywane potrącenia i egzekucje, świadczenie nie jest też wliczane do dochodu. W 2022 roku 13. emerytura wyniesie 1338,44 zł brutto.

Sonda
Czy powinna być w 2022 roku druga waloryzacja emerytur?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze