Emerytura

i

Autor: Shutterstock Emerytura

Emerytura matczyna. Komu przysługuje i ile wynosi

2021-03-30 12:06

Waloryzacja 2021. Emerytura matczyna w tym roku będzie większa. Takie świadczenie mogą otrzymywać głównie kobiety, które urodziły co najmniej 4 dzieci i ukończyły już 60 lat. Emerytura matczyna ma być rekompensatą dla kobiet, które nie pracowały, bo przez lata zajmowały się dziećmi i nie nabyły prawa do emerytury. Teraz takie świadczenie mogą dostać. Co ciekawe, o emeryturę matczyną mogą starać się także panowie. Jednak w ich przypadku zasady są nieco inne. Komu przysługuje i ile dokładnie wynosi emerytura matczyna?

Waloryzacja emerytur w 2021 roku jest na rekordowym poziomie. Oznacza to, że wzrosła również tak zwana emerytura matczyna. Formalnie to rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Można je otrzymać, jeśli nie ma się dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania i spełnia się następujące warunki:

  •  jesteś matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,
  •  jesteś ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Aby otrzymać świadczenie, trzeba mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16. roku życia), a także mieć: polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem). Co zrobić, aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające? Podstawą jest złożenie wniosku o  rodzicielskie świadczenie uzupełniające w oddziale ZUS. Druk wniosku jest w salach obsługi klientów  oraz na stronie internetowej ZUS. Niestety, sam prosty wniosek o emeryturę matczyną to za mało. DO niego trzeba dołączyć rozmaite dokumenty i zaświadczenia, m.in. akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi, informację o numerach PESEL dzieci, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,  inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

ZOBACZ: Emerytury gwiazd. Szokująca emerytura Alicji Majewskiej

Jakiej wysokości może być emerytura matczyna? Jeśli nie pobierasz emerytury ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje  w wysokości najniższej emerytury. Obecnie po marcowej waloryzacji to 1250,88 zł. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające tak jak emerytury powszechne podlega corocznej waloryzacji. Jeśli zaś pobierasz emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej przez Ciebie emerytury albo renty.

E-polska: Rok od pandemii
Sonda
Czy emerytura bez podatku to dobry pomysł?
Najnowsze