Gospodarka

i

Autor: Shutterstock, AP Gospodarka

PKB

Fatalne wieści o stanie polskiej gospodarki! Ogromne wyhamowanie

2023-02-28 12:03

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, dynamika PKB w Polsce w IV kwartale 2022 roku spadła realnie względem III kwartału o 2,4 proc. W porównaniu do IV kwartału 2021 roku PKB wzrosło o 0,4 proc. (po oczyszczeniu wyników sezonowych). Jak twierdzą eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, polska gospodarka hamuje w wyniku podnoszenia stóp procentowych i osłabienia gospodarczego w strefie euro.

Słabsze PKB Polski w 2022 roku

- Słabsza koniunktura utrzyma się także w tym roku – prognozy wskazują, że PKB Polski wzrośnie o ok. 1 proc. - zauważalnie słabiej w niż poprzednich latach - oceniają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Zdaniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) dane wskazują na hamowanie polskiej gospodarki – to efekt podnoszenia stóp procentowych oraz osłabienia gospodarczego w strefie euro. "Słabsza koniunktura utrzyma się także w tym roku – prognozy wskazują, że PKB Polski wzrośnie o ok. 1 proc. - zauważalnie słabiej w niż poprzednich latach" - ocenili eksperci instytutu.

Zwrócili uwagę, że wzrost w IV kwartale napędzały inwestycje – wzrosły one o 4,9 proc. "Dużo słabiej wyglądały wyniki konsumpcji – GUS wskazuje na spadek o 1,5 proc. względem poprzedniego roku. Handel zagraniczny dodał do wyniku PKB 0,9 pkt. proc., a zapasy dodały 1,1 pkt. proc." - dodali eksperci PIE.

Według nich podobna struktura wzrostu gospodarczego utrzyma się w tym roku.

"Spodziewamy się dość solidnych wyników inwestycji. Będzie to efekt zwiększania nakładów firm na efektywność energetyczną. Wzrosną także inwestycje publiczne – m.in. ze względu na prefinansowanie KPO przez grupę PFR. Z kolei wzrost wynagrodzeń poniżej inflacji oraz utrzymanie wysokich rat kredytów hipotecznych oznaczają anemiczne wyniki konsumpcji" - stwierdzili eksperci.

Uchodźcy z Ukrainy "maskowali" słabe PKB?

Ich zdaniem powroty ukraińskich uchodźców i uchodźczyń oznaczają słabsze wyniki PKB. "W zeszłym roku migranci ze Wschodu częściowo maskowali słabsze wyniki polskiej gospodarki. Kupowali oni dobra pierwszej potrzeby – takie jak żywność, odzież czy farmaceutyki – oraz wypełniali luki na polskim rynku pracy. Od drugiej połowy 2022 roku obserwujemy powroty uchodźców z Polski – taki ruch oznacza także mniejszy popyt w naszej gospodarce" - uważają ekspercie PIE.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; zajmuje się m.in. makroekonomią, energetyką i klimatem, handlem zagranicznym. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Pieniądze to nie wszystko - Dawid Piekarz
Sonda
Czy śledzisz panele i kongresy związane z krajową gospodarką?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze