deklaracje PIT

i

Autor: SHUTTERSTOCK deklaracje PIT

Firmy znów będą mogły odliczyć składkę zdrowotną. Jak zapłacić niższy PIT za 2022 rok?

2022-06-22 10:34

Już niedługo przedsiębiorcy będą mogli odliczyć składkę zdrowotną. Z kolei niektórzy zapłacą niższy podatek dochodowy. Jak zapłacić niższy PIT za bieżący rok i jaka będzie stawka? Nowe przepisy dla przedsiębiorców już od lipca 2022 r. - informuje Zus.pox.pl

Jak firmy będą mogły odliczyć składkę zdrowotną na podatku liniowym?

Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym będą mieli możliwość odliczenia składki zdrowotnej od dochodu. Obowiązywać będzie natomiast limit odliczenia równy 8700 zł. Składki zdrowotne powyżej limitu nie będą odliczane od dochodu, jak i podatku. Mimo, że nowe przepisy wejdą w życie w lipcu 2022 r. to będzie można odliczyć składki zapłacone od stycznia do czerwca br.

Składki zdrowotne odliczane na ryczałcie

W kwestii odliczeń składki zdrowotnej w przypadku ryczałtu przychodów ewidencjonowanych będzie również obowiązywał limit. Po wejściu nowych przepisów przedsiębiorca odliczy od przychodu nie więcej niż równowartość 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych. W przypadku ryczałtu będzie funkcjonowało odliczenie wsteczne.

Karta podatkowa: odliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy nie ewidencjonują dochodu i przychodu, a rozliczają się na kartę podatkową będą mogli dokonać częściowego odliczenia. Będzie ono dokonywane od podatku, a wysokość odliczenia składki będzie równa 19 proc. zapłaconych składek zdrowotnych. Tak samo jak w wyżej wymienionych przypadkach, tutaj także przedsiębiorca będzie mógł odliczyć składkę z mocą wsteczną i odliczy te zapłacone od początku 2022 r.

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek

Komu przysługuje niższy podatek? 

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadzie skali podatkowej nie będą mieli możliwości częściowego odliczenia składki zdrowotnej, jednak będą mogli wykorzystać przywilej jaki jest niższa stawka podatku PIT. Do tej pory stawka wynosiła 17 proc. ale wraz z wejściem w życie nowych przepisów wyniesie 12 proc. Niższa stawka PIT będzie działać wstecz licząc od stycznia 2022 r.

Opodatkowanie będzie działać wstecz

Dzięki nowym przepisom, które wejdą w życie w lipcu 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli dokonać powtórnej zmiany formy opodatkowanie na obecny rok, natomiast nie wszyscy z takiego przywileju skorzystają. Przysługiwał będzie osobom rozliczającym się ryczałtem bądź podatkiem liniowym. Jeśli obie te grupy zdecydują się na rozliczanie podatku według skali podatkowej, zapłacą niższą stawkę PIT, jednak zostanie im odebrane prawo do odliczenia składki zdrowotnej.

Jak zapłacić niższy podatek w 2022 roku?

Według nowych przepisów powtórny wybór formy opodatkowania na rok 2022 będzie dostępny w dwóch trybach:

Pierwszy tryb będzie polegał na wprowadzeniu zmian jeszcze w trakcie toku. Skorzystają z niego ryczałtowcy i przedsiębiorcy, którzy rozliczają się poprzez podatek liniowy. Drugi tryb także będzie polegał na zmianach w trakcie toku zgłoszenia. Skorzystają z niego przedsiębiorcy rozliczający się na zasadzie ryczałtu.

Sonda
Chciałbyś prowadzić własną firmę?
Najnowsze