Artur Soboń

i

Autor: Marek Zieliński/Super Express Artur Soboń

We wrześniu rząd znowu będzie zmieniał podatki. Minister Soboń potwierdza

2022-06-22 7:37

Wiceminister Artur Soboń poinformował na spotkaniu z dziennikarzami, że rząd ma już gotowy projekt w sprawie minimalnego CIT jest już gotowy. Plan resortu zakłada rozpoczęcie obrad nad ustawą w Sejmie już podczas wrześniowych posiedzeń. Niebawem rozpoczną się konsultacje ze stroną społeczną, co pozwoli Radzie Ministrów przyjąć projekt już pod koniec lipca lub na początku sierpnia.

Artur Soboń zapowiada kolejne zmiany w podatkach. Tym razem minimalny CIT

Wiceminister Artur Soboń zwrócił uwagę, że ze względu na wakacje Sejmowe, projekt najprawdopodobniej trafi do niższej izby parlamentu na początku września. "W najgorszym razie w październiku projekt wróciłby do Sejmu (po ewentualnych poprawkach Senatu - PAP). Nowe rozwiązania dotyczące CIT mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r." - dodał.

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano zapowiedź projektu noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym.

Chodzi m.in. o zawieszenie stosowania (zwolnienie) przepisów art. 24ca ustawy CIT w okresie 1 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Pieniądze to nie wszystko - Przemysław Litwiniuk

Zmiany w podatku CIT. Artur Soboń ujawnia szczegóły

Jak poinformowano projekt zakłada podwyższenie do 2 proc. wskaźnika rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania (m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, wyłączenie wartości podatku akcyzowego).

Projekt przewiduje również, zmianę terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika. Ma to nastąpić poprzez odejście od kwartalnej aktualizacji podawanych do publicznej wiadomości danych dużych podatników, na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku. Po zmianie aktualizacja następować będzie w terminie do 30 września, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości (tj. wg stanu na dzień 1 sierpnia) - wskazano.

Sonda
Czy prowadzenie firmy w Polsce to koszmar?

W projekcie przewidziano ponadto zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, m.in. poprzez objęcie zakresem podatku od przerzuconych dochodów jedynie kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, a także uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie, czy też uproszczenie zasad dotyczących dokumentacji transakcji rajowych. 

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze