Grzegorz Puda

i

Autor: Artur Hojny Grzegorz Puda

Grzegorz Puda zdradza szczegóły KPO. Wiemy na co przeznaczymy 800 mln euro

2022-06-14 7:42

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) po wielu opóźnieniach ma zostać niebawem odblokowany przez Komisję Europejską (a przynajmniej tak twierdzą politycy z obozu rządowego). Jak zapowiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, w ramach unijnego planu, Polska ma do dyspozycji 800 mln euro na wdrożenie gospodarki wodorowej poprzez dostosowanie prawa dotyczącego wykorzystania surowca, stworzenie infrastruktury do produkcji, przesyłu i magazynowania. to element uniezależnienia się od paliw kopalnych.

800 mln z Krajowego Planu Odbudowy na gospodarkę wodorową

"Upowszechnienie stosowania wodoru może ułatwić Polsce uniezależnienie się od importu paliw kopalnych oraz zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Ropę, gaz i węgiel mógłby zastąpić wodór. W ramach KPO został on ujęty w reformie polegającej na poprawie warunków rozwoju technologii wodorowych oraz innych gazów zdekarbonizowanych, a także inwestycji w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru" - poinformował PAP minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Podkreślił, że pozyskiwany w ekologiczny sposób wodór ma szanse zrewolucjonizować energetykę i pozwolić światu na wyzwolenie się od monopolistycznych dostaw gazu ziemnego z Rosji. Wojna w Ukrainie postawiła Europę w stan gotowości i zmieniła plany wielu europejskich przywódców dotyczące polityki energetycznej - ocenił szef MFiPR.

e–Polska OZE

"W budżecie KPO zabezpieczyliśmy 800 mln euro na wdrożenie gospodarki wodorowej opartej na wodorze niskoemisyjnym i odnawialnym. Obecnie jesteśmy trzecim producentem tego surowca w Unii Europejskiej" - stwierdził Grzegorz Puda.

Wyjaśnił, że zaplanowane działania obejmują stworzenie strategicznych podstaw do wdrażania gospodarki wodorowej w Polsce.

"Polegają też na dostosowaniu obecnych oraz uchwaleniu nowych aktów prawnych, które uregulują zasady wykorzystania wodoru w różnych sektorach gospodarki, a także stworzenie infrastruktury do produkcji, przesyłu, tankowania i magazynowania wodoru. Część zaplanowanych przez nas działań została już zrealizowana" - zaznaczył Puda.

Krajowy Plan Odbudowy pozwoli sfinansować część planów do 2030 roku

W ubiegłym roku Rada Ministrów przyjęła Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku. W życie weszła też nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace, których celem jest uregulowanie rynku oraz wdrożenie mechanizmów wsparcia produkcji i wykorzystania niskoemisyjnego wodoru.

Grzegorz Puda zwrócił uwagę, że sukcesem okazał się również - ogłoszony w 2021 roku - program Zielony Transport Publiczny. Dodał, że pieniądze w wysokości 1,2 mld zł zostały wykorzystane jeszcze przed upływem terminu na zgłaszanie wniosków. Dzięki temu na ulice polskich miast wyjadą pierwsze autobusy wodorowe - dodał.

Minister podsumował, że możliwości wykorzystania wodoru jako surowca, nośnika oraz magazynu energii sprawiają, że w przyszłości odegra on kluczową rolę w procesie transformacji klimatyczno-energetycznej polskiej gospodarki. Środki z KPO przyczynią się do uczynienia z Polski lidera technologii wodorowych w całej Europie.

Sonda
Czy sądzisz, że Krajowy Plan Odbudowy jest nam potrzebny?

Krajowy Plan Odbudowy. Ile pieniędzy dostanie Polska?

MFiPR zakłada, że jeszcze w tym roku do Polski powinny trafić pierwsze środki z KPO w wysokości 4 mld 219 mln euro (w tym 2,85 mld euro w części dotacyjnej i 1,37 mld euro z pożyczki).

14 października 2021 r. powołano porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, w którym uczestniczy 200 podmiotów, m.in.: Simens, Alstom, Solaris, Grupa Azoty, PKN Orlen, Toyota Motor Poland, KGHM, Jastrzębska Spółka Węglowa i Węglokoks.

2 listopada 2021 r. przyjęto strategię rozwoju gospodarki wodorowej do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy w Polsce ma powstać co najmniej pięć dolin wodorowych. Funkcjonują już cztery: Podkarpacka, Dolnośląska, Śląsko-Małopolska i Mazowiecka Dolina Wodorowa.

Obecnie trwają prace nad tzw. konstytucją dla wodoru, która będzie zawierała pakiet ustaw i rozporządzeń niezbędnych dla funkcjonowania nowego sektora.

Na początku marca br. wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska poinformował, że powstała koncepcja powołania operatora krajowego ekosystemu dolin wodorowych. Ma on umożliwić podmiotom zaangażowanym w rozwój rynku wodorowego w Polsce wymianę informacji biznesowych i naukowych. Będzie on również spójny z podobnymi ekosystemami w Europie

Najnowsze