Emeryci

i

Autor: Shutterstock Emeryci w kłopocie

To już pewne

Ile może dorobić emeryt? Od 1 września zmiana limitów dorabiania do emerytury!

2023-09-04 8:45

Ile emeryt może dorobić do emerytury, by nie stracić wypracowanego przez siebie świadczenia? Limity dorabiania do emerytury i renty zmieniły się ostatnio 1 czerwca 2023. Limit jest ustalany co kwartał, w zależności od przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że już jutro, 1 września, progi dochodowe ponownie się zmienią. Ile seniorzy będą mogli dorobić do emerytury, zachowując w pełni swoje świadczenie emerytalne?

Dorabianie do emerytury w 2023 roku

Emerytury w Polsce do najwyższych nie należą. Nie ma co się dziwić, że wielu seniorów kontynuuje pracę, będąc już na emeryturze. Niestety, nie można dorabiać dowolnych kwot i zachowywać pełne swoje świadczenie. Przy dużych zarobkach, ZUS może emeryturę zawiesić lub ograniczyć. Zobacz, kiedy i na jakich zasadach może tak się stać. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Bez ograniczeń możesz dorabiać również wtedy, jeśli pobierasz rentę dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową albo rentę rodzinną przysługującą po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, muszą kontrolować, czy zarobki nie są zbyt wysokie i nie doprowadzą do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat z ZUS.

ZUS może zmniejszyć, a nawet zawiesić emeryturę

Drogi, emerycie, możesz bez żadnych konsekwencji dorabiać do emerytury, jeśli twój przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS). Twoja emerytura zostanie zmniejszona, gdy osiągniesz przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli twój przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS po prostu zawiesi ci wypłatę emerytury.

Obecne limity dorabiania dla emerytów. Ile może dorobić emeryt od 1 czerwca 2023?

Obowiązujące wciąż od 1 czerwca 2023 roku limity były wyższe niż w poprzednim okresie. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 r. wyniosło 7124,26 zł - to o blisko 400 zł miesięcznie więcej niż w poprzednim kwartale (6733,49 zł). W związku z tym w czerwcu, lipcu i sierpniu 2023 roku limity dorabiania do emerytury wyglądały następująco:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2023 r. wynosi 4987 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty,
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2023 r. wynosi 9261,60 zł - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

Do maja 2023 limity były niższe. Wynosiły odpowiednio 4713,50 zł i 8753,60 zł.

Tyle może dorobić emeryt od 1 września 2023

Na podstawie opublikowanych przez GUS danych dotyczących przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2023 roku, które wyniosło 7005,76 zł, można wyliczyć, jak będą wyglądały limity dorabiania do emerytury w kolejnych trzech miesiącach. Limity będą następujące:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2023 r. wyniesie 4904 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty,
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2023 r. wynosi 9107,50 zł - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

Nie są to niestety dobre wiadomości dla dorabiających emerytów. Limity  już od 1 września 2023 roku będą niższe niż obecnie. W zakresie przychodu zmniejszającego emeryturę lub rentę o 83 zł, a w zakresie przychodu zawieszającego świadczenia aż o 154,10 zł. Ile obecnie wynosi kwota maksymalnego zmniejszenia świadczeń?

  • 794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  • 595,80 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • 675,24 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

QUIZ PRL: Tych cudeniek z PRL-u już nie ma. Pamiętasz je?

Pytanie 1 z 9
Najpopoularniejszy elektryczny „ogrzewacz do pomieszczeń firmy „Farel” zwany Farelką, był:
Pieniądze to nie wszystko - Piotr Arak
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze