Kopalnia Turów

i

Autor: Tomasz Golla/SUPER EXPRESS Za konflikt z Czechami zapłacili ogromne kwoty

Jest porozumienie w sprawie kopalni w Turowie. Ile będzie to nas kosztować?

2022-02-04 7:32

Polski rząd zawarł z Czechami porozumienie kończące spór o kopalnię w Turówie. Skutek tego jest taki, że Polska będzie musiała wypłacić Czechom 35 mln euro. Kolejne 10 mln euro zostanie przekazane przez Fundację PGE. Czeska strona będzie mogła mieć pod kontrolą wpływ kopalni na środowisko m.in. poprzez wgląd w dokumenty dotyczące poziomu zanieczyszczenia powietrza, osuwisk, poziomu hałasu i wód.

Kopalnia Turów - jest porozumienie, ale czy nie będzie kary?

Polska i Czechy zawarły porozumienie w sprawie kopalni w Turowie. O co chodzi w sporze o kopalnię Turów? Czesi dostrzegali zły wpływ kopalni na środowisko, a przede wszystkim na wody gruntowe. W związku z tym groziła Polsce gigantyczna kara. Czy porozumienie oznacza, że jej nie będziemy musieli płacić? Zgodnie z zawartym w Pradze porozumieniem Polska zobowiązała się do licznych zabezpieczeń, które mają niwelować skutki dalszej działalności kopalni na środowisko po drugiej stronie granicy. PGE ma rozbudować barierę – ekran przeciwfiltracyjny – między Polską a Czechami. Czesi mają mieć też wgląd do dokumentów, które mają im służyć do monitorowania sytuacji. W wyniku porozumienia Polska wypłaci Czechom 35 mln euro. Kolejne 10 mln euro zostanie przekazane przez Fundację PGE. A co Polska będzie z tego miała? Warszawa będzie zabiegać w TSUE o anulowanie ponad 300 mln zł (68,5 mln euro plus odsetki) kar nałożonych dotychczas na Polskę za kontynuowanie wydobycia wbrew zastosowaniu przez TSUE środka tymczasowego. Ma to stać się zaraz po wycofaniu czeskiej skargi z TSUE, która to ma nastąpić po przelaniu pieniędzy przez Polskę.

Tańczące z promocjami 24.01.2022r.
Sonda
Co myślisz o karze finansowej dla Polski za działalność kopalni Turów?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze