praca

i

Autor: Getty Images Zmiany w Kodeksie Pracy. Praca zdalna z ograniczeniami. Koniec z pracą na wyjeździe lub u rodziny

Koniec rynku pracownika? Pracodawcy zamierzają wstrzymać rekrutacje

2022-06-14 8:16

Do tej pory mieliśmy do czynienia z walką pracodawców o pracowników i ciągłym brakiem ludzi na rynku pracy. Choć na drastycznie odwrócenie tego trendu się nie zapowiada, to z badania Instytutu Badawczego Randstad wynika, że wiele firm planuje wstrzymać rekrutacje. Przybyło firm, które planują utrzymać dotychczasowe zatrudnienie i zmalała liczba tych, które chcą zatrudniać nowe osoby.

Rynek pracy. Coraz mniej pracodawców chce zwiększać zatrudnienie

Według 45. edycji badania "Plany pracodawców", 69 proc. firm planuje w ciągu najbliższego półrocza pozostawienie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie - w porównaniu z grudniowym badaniem jest to wzrost o 9 pkt proc.

Zwiększać zatrudnienie chce 25 proc. pracodawców, o 4 pkt proc. mniej niż rok temu i o 7 pkt proc. mniej niż pod koniec roku, kiedy rekrutacje zazwyczaj są rzadsze. Jak skomentowano, niepewność firm związana z sytuacją makroekonomiczną i geopolityczną rośnie.

Najczęściej zwiększyć zatrudnienie chcą firmy z sektorów nowoczesnych usług dla biznesu SSC/BPO (38 proc.), przemysłu i budownictwa (po 36 proc.) oraz transportu, gospodarki magazynowej i łączności (32 proc.).

4 proc. pracodawców bierze pod uwagę cięcie zatrudnienia (spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z grudniem). Najwięcej redukcji można spodziewać się w branży finansowej i ubezpieczeniowej – przyznaje to 9 proc. firm z branży.

e–Polska Odbudowa Ukrainy

Rynek pracy. Pracodawcy chętniej zatrudnią pracowników z Ukrainy

Pracodawcy częściej niż przed rokiem zamierzają w okresie letnim zatrudniać pracowników tymczasowych (31 proc. wobec 27 proc. rok temu). Takie plany deklarują najczęściej firmy z budownictwa, logistyki, przemysłu i sektora nowoczesnych usług dla biznesu, przy czym firmy z tego ostatniego sektora chcą przede wszystkim przyjmować latem stażystów i praktykantów.

38 proc. pracodawców zatrudniło lub planuje zatrudnić Ukraińców w związku z wybuchem wojny. Chodzi głównie o firmy transportowe, budowlane i przemysłowe. Stanowiska oferowane pracownikom z Ukrainy są przede wszystkim tam, gdzie nie potrzebne są wysokie kwalifikacje lub gdzie utrzymuje się duże zapotrzebowanie na pracowników. Oferty dotyczą przede wszystkim pracowników fizycznych niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych. Dość często poszukuje się też kierowców. Najczęściej oferowaną formą zatrudnienia jest praca tymczasowa.

15 proc. przedsiębiorstw deklaruje chęć zatrudnienia obywateli Ukrainy na stanowiskach biurowych i specjalistycznych.

Spośród firm zatrudniających Ukraińców przed wybuchem wojny, 2 proc. przyznało, że około połowy pracowników zdecydowało się na powrót do swojego kraju w związku z wojną, kolejne 29 proc. stwierdziło, że dotyczyło to mniej niż połowy zatrudnionych Ukraińców.

Rynek pracy. Pracodawcy planują podwyżki

28 proc. pracodawców planuje w ciągu najbliższego półrocza podwyżki wynagrodzeń, zdecydowanie, bo aż o 20 pkt proc. mniej niż w grudniowym badaniu. Na podwyżki najczęściej mogą liczyć pracownicy sektora nowoczesnych usług dla biznesu, gdzie ponad połowa przedsiębiorstw przewiduje wzrost wynagrodzeń oraz w pozostałej działalności usługowej (34 proc.) i budownictwie (31 proc.). Większość firm przewiduje podwyżki nieprzekraczające 7 proc.

Badanie przeprowadzono między 19 kwietnia a 12 maja br. na próbie 1000 firm. Zrealizowała je firma Gfk Polonia metodą CATI (indywidualne, telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo).(PAP)

Sonda
Zamierzasz pracować w wakacje?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze