PIT

i

Autor: fot. CDS w Siedlcach

Rozliczenie podatku

Korekta zeznania podatkowego. Kiedy możesz poprawić PIT?

2023-05-02 10:27

Do 2 maja mamy czas na złożenie zeznania podatkowego za 2022 rok. Może się zdarzyć, że do naszego PIT wkradł się błąd lub nieprawidłowo wypełniliśmy zeznanie. Mamy możliwość to naprawić. Trzeba tylko złożyć poprawiony PIT z zaznaczeniem, że jest to korekta. Jak to zrobić?

Korekta PIT – czym jest i do kiedy można złożyć

Korekta PIT to poprawa złożonej deklaracji podatkowej. Podatnicy mają prawo złożyć deklarację korygującą, w przypadku, gdy popełnili błąd czy wpisali nieodpowiednie dane. W tej sytuacji musisz wypełnić taki sam formularz tym, że należy zaznaczyć, iż jest to korekta. Możesz złożyć korektę PIT w ciągu pięciu lat po przekazaniu urzędowi skarbowemu błędnie wypełnionej deklaracji podatkowej. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Co ważne, nie ustanowiono limitu korekt PIT - możesz korygować to samo zeznanie podatkowe dowolną liczbę razy w ciągu pięciu lat.

Ważne!

Skorygowanie deklaracji nie będzie możliwe jeśli toczy się przeciwko podatnikowi postępowanie lub kontrola podatkowa przeprowadzane przez urząd skarbowy. Korektę PIT będzie można w takim przypadku złożyć dopiero po zakończeniu postępowania.

Przyczyny składania korekty zeznania podatkowego

Najczęściej popełniane przez podatników błędy na deklaracjach podatkowych można podzielić na dwie grupy:

Błędy formalne, czyli:

 * złożenie zeznania podatkowego na nieaktualnym druku,

 * wpisanie nieprawidłowego identyfikatora podatkowego (NIP/numer PESEL podatnika),

 * nieprawidłowe dane osobowe podatnika i/lub współmałżonka,

 * błąd w adresie lub nazwie urzędu skarbowego,

 * niedołączenie wymaganych załączników.

Błędy kwotowe, czyli nieścisłości we wskazanych w deklaracji PIT kwotach (np. zaokrąglone sumy, pominięcie wymaganych rubryk). Tego typu pomyłki mogą skutkować nawet karą za popełnienie przestępstwa skarbowego. Gdy doszło do zaniżenia kwot bądź niewykazania wszystkich dochodów, tylko dobrowolne i szybkie doręczenie do właściwego urzędu skarbowego korekty zeznania podatkowego i uregulowanie zaległości podatkowej pozwoli uniknąć kary.

 Jak zrobić korektę PIT?

Na każdym formularzu podatkowym znajduje się tabela oznaczona: „A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA”, w której należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat. W przypadku chęci złożenia korekty deklaracji PIT, wybierz kwadrat oznaczony „2. korekta zeznania”. Korekta deklaracji podatkowej powinna być sporządzona na formularzu obowiązującym w tym samym roku, co złożony wcześniej przez Ciebie PIT. Należy uzupełnić cały dokument, tak jak w przypadku składania właściwej deklaracji zwracając przy tym uwagę na skorygowanie błędów.

Korekta PIT – jak złożyć?

Korektę PIT można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub przesłać w formie elektronicznej. Nie ma znaczenia, w jaki sposób składałeś swoją główną deklarację podatkową – korekta nie musi być przeprowadzona w tym samym trybie. Tak jak w przypadku pierwotnej wersji deklaracji podatkowej, tylko podpisany formularz zostanie uznany za poprawny. W przypadku składania korekty PIT przez Internet, podpis dokumentu stanowią dane uwierzytelniające (np. kwota przychodu z zeszłego roku).

Pamiętaj!

Korektę PIT można złożyć również z innej przyczyny, niż pojawienie się pomyłki. Jeżeli nie wskazałeś w deklaracji ulgi podatkowej, a przekazałeś np. darowiznę na rzecz fundacji lub poniosłeś wydatki z tytułu użytkowania Internetu, możesz skorygować zeznanie. Musisz pamiętać, że do korekty PIT należy dołączyć druk PIT/O (załącznik do PIT-36, PIT-37, PIT-28) lub PIT/D (załącznik do PIT-37, PIT-36 i PIT-28 dla osób, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane).

Sonda
Składałaś/eś kiedyś korektę PIT?
EKG 2023 - Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze