Przemysław Czarnek

i

Autor: Paweł Skraba/SUPER EXPRESS Przemysław Czarnek

Studia w Polsce

Kredyt studencki 2022/2023. Minister Czarnek ujawnił wysokość progu dochodowego

2022-08-10 9:55

Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce studenci mogą korzystać z preferencyjnych kredytów. Są one nisko oprocentowane, a najlepsi absolwenci mogą liczyć na częściowe umorzenie zapożyczonej kwoty. Minister Edukacji podał, że w celu ubiegania się o kredyt studencki w roku akademickim 2022/2023, maksymalny przychód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 3 ty. zł.

Jakie są wymogi otrzymania kredytu studenckiego? 

O kredyt studencki może ubiegać się każdy student, który nie ukończył jeszcze 30. roku życia, a także doktoranci do 35 lat. Należy złożyć wniosek o pożyczkę na naukę do jednego z banków: PKO Bank Polska SA, Bank PEKAO SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, SGB-Bank SA. Wniosek można złożyć jeszcze zanim uczelnia przyjmie studenta. 

Trzeba jednak spełniać istotny warunek w celu ubiegania się o pożyczkę. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć określonej kwoty. Minister nauki podał, że obecnie jest to 3 tys. zł. 

Kredyt studencki 2022/2023. Jak go spłacić i czy jest możliwość umorzenia kredytu?

Studenci muszą wiedzieć, że mogą ubiegać się o kredyt studencki tylko raz i na okres nie dłuższy jak na sześć lat. Wypłacany jest on w transzach przez przez 10 miesięcy w ciągu roku akademickiego. Wysokość transzy może wskazać sam student: 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. Kredyty są przyznawane przez cały rok, a na decyzję czeka się do 30 dni. Niezbędne natomiast jest poręczenie, które może zostać wydane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Na spłatę kredytu student ma czas do dwóch lat od momentu ukończenia kształcenia. Istnieje też możliwość złożenia wniosku o wcześniejszy termin spłaty. 

Zapożyczona kwota na poczet nauki może zostać częściowo umorzona w przypadku gdy student znalazł się bardzo trudnej sytuacji życiowej bądź ukończył studia z wyróżniającym wynikiem. Umorzenie kredytu w całości jest możliwe, jeżeli student całkowicie utracił zdolność do spłaty zobowiązań lub np. w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Sonda
W którym z tych miast Polski najbardziej chciał(a)byś studiować?
Najnowsze