GUS

i

Autor: Shutterstock, GUS GUS

Kryzys 2023

Minorowe nastroje wśród firm. GUS podał nowe dane

2023-02-22 10:29

Wysoka inflacja oraz wysokie koszty realizacji mają największy wpływ na skalę inwestycji - poinformował Główny Urząd Statystyczny.Firmy badane przez GUS wskazują też na niepewną sytuację makroekonomiczną, jako czynnik wpływający na skalę inwestycji. Jednocześnie Urząd informuje, że w lutym 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Oczekujemy spadku inflacji

Najnowsze, lutowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań inflacyjnych w kierunku znacznie niższej inflacji w Polsce względem poprzedniego miesiąca - wynika z danych GUS. Jednocześnie Urząd informuje, że  wysoka inflacja oraz wysokie koszty realizacji mają największy wpływ na skalę inwestycji.

Tymczasem, w styczniu ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 34,5 proc., po wzroście o 43,9 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do grudnia 2022 r. ceny wzrosły o 6,7 proc. 

Firmy badane przez GUS wskazują też na niepewną sytuację makroekonomiczną, jako czynnik wpływający na skalę inwestycji.

Jak ocenia Mariusz Zielonka ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan, być może znaczną poprawę nastrojów przyniesie kwiecień. To właśnie wtedy powinniśmy już być po ogłoszeniu danych o inflacji za styczeń, luty i wstępnych za marzec. Dla przypomnienia to inflacja stanowi główny powód tak słabych nastrojów. Jej poprawa – zmniejszenie tempa wzrostu cen – może zatem przynieść pewny oddech przedsiębiorcom.

-Jednocześnie wraz z poprawą nastrojów w firmach luty przyniósł poprawę sytuacji osobistej Polek i Polaków. Podobnie jednak jak w przypadku przedsiębiorców nie ma wielkich powodów do optymizmu. Bieżący wskaźnik koniunktury (-36,0) jest na prawie takim samym poziomie jak w najgłębszej pandemii (-36,4). Jedna rzecz może cieszyć. Oczekiwania inflacyjne Polek i Polaków są najniższe od maja 2018 r. To dobry sygnał co do wysokości przyszłej inflacji, jak i dla RPP - ocenia ekonomista.

Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.

Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -36,0 i był o 2,1 pkt. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W lutym poprawiły się nastroje konsumenckie

"Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiła się ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 5,5 pkt. proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4,1 pkt. proc. i 3,0 pkt. proc.)" - napisano w komentarzu do badania. "Niższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 1,8 pkt. proc. i 0,5 pkt. proc.)" - dodano.

 W odniesieniu do lutego 2022 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 8,3 pkt. proc. "Na wzrost wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 5,5 pkt. proc. i 4,1 pkt. proc.). Wzrost o 0,6 pkt. proc. wystąpił dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia" - napisano.

"Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadek o 1,0 pkt. proc.)" - dodano. W lutym br. WWUK osiągnął wartość o 6,0 p. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2022 r.

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek
Sonda
Czy uważasz, że ceny podstawowych produktów żywieniowych są zbyt wysokie?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze