Wielka Brytania

i

Autor: Getty Images

Nadchodzi ostateczny Brexit. Zmiany w handlu. Co to oznacza dla polskich firm

2020-12-16 10:33

Wielka Brytania ostatecznie opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 r., ale do końca tego roku nadal jest traktowana jak państwo członkowskie. Wszystko się zmieni po 31grudmia r., kiedy zakończy się okres przejściowy. Wciąż trwają negocjacje negocjacje UE z Wielką Brytanią na temat przyszłej umowy obejmującej m.in. przyszłą współpracę gospodarczą. Jednak bez względu na ich wynik nastąpią zmiany w wymianie handlowej pomiędzy UE i Wielką Brytanią. Polskie firmy powinny być przygotowane do nowych warunków w relacjach gospodarczych z Wielką Brytanią, a może w tym pomóc specjalny poradnik dla przedsiębiorców przygotowany przez MRPIT.

Cło na eksport i import z Wielkiej Brytanii

Jeżeli UE i Wielka Brytania nie osiągną porozumienia co do dalszej współpracy handlowej, w ich relacjach gospodarczych będą obowiązywać zasady Światowej Organizacji Handlu. To oznacza m.in. wprowadzenie ceł i zmian w zasadach rozliczania VAT, podatku akcyzowego, konieczność dostosowania przedsiębiorców i eksporterów do brytyjskich regulacji, ograniczenia dla firm transportowych. Towary przewożone i wywożone przez granicę między UE a Wielką Brytanię będą podlegać odprawie celnej i wszelkim wymogom formalnym z tym związanym. Wielka Brytania będzie traktowana jako państwo trzecie, co wymagać będzie zachowania wszelkich procedur celnych stosowanych wobec państw trzecich (spoza UE). Oznacza to, że wobec towarów importowanych z Wielkiej Brytanii do państw UE-27 lub eksportowanych z UE-27 do Wielkiej Brytanii będą stosowane procedury celne.Również przywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z Wielkiej Brytanii na terytorium UE lub wywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z terytorium UE do Wielkiej Brytanii będzie traktowany jako import, lub eksport wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. Będzie konieczne dochowanie formalności określonych w przepisach prawa celnego (m.in. złożenie zgłoszenia celnego przywozowego lub wywozowego).

PRZECZYTAJ TAKŻE; Ile będzie kosztował Brexit? Polskie firmy zapłacą krocie za decyzję Wielkiej Brytanii

Brexit najtrudniejszy dla MŚP

Szacuje się, że adaptacja do nowych zasad będzie łatwiejsza i szybsza w przypadku dużych firm. Większe wyzwanie czeka małych i średnich przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy nigdy nie prowadzili wymiany gospodarczej z firmami spoza UE.Handel taki może wiązać się z dodatkowymi kosztami i formalnościami, które będą dla MŚP zbyt dużą barierą do pokonania w krótkim okresie. Tym samym możliwe, że cześć MŚP zdecyduje się na rezygnację ze współpracy z brytyjskim kontrahentem i będzie poszukiwać partnerów wewnątrz UE.Zakończenie okresu przejściowego w relacjach UE-Wielka Brytania może być szczególnie trudne dla przedsiębiorców, nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu współpracy handlowej, eksportu lub importu z krajem spoza unii celnej UE i jednolitym rynkiem.

Najważniejsze negatywne skutki braku porozumienia

· wprowadzenie cła na większość towarów na poziomie stawek obowiązujących dla państw trzecich,

· konieczność zapłaty VAT od importu towarów na granicy (co do zasady),

· wprowadzenie zmian w zakresie zasad poboru akcyzy,

· wprowadzenie długotrwałych i wnikliwych kontroli granicznych, celnych, fitosanitarnych, weterynaryjnych itp.,

· możliwe utrudnienia w eksporcie zwierząt i towarów pochodzenia zwierzęcego w sytuacji wystąpienia chorób zwierząt,

· pojawienie się kosztów związanych z dostosowaniem do nowych, brytyjskich standardów technicznych, norm sanitarnych, fitosanitarnych,

· wydłużenie terminów dostaw ze względu na przywrócenie kontroli granicznych i kolejki na granicy, co utrudni realizację dostaw (zakłócenia transportowo–logistyczne),

· zagrożenie osłabienia lub zerwania łańcuchów dostaw,

· możliwe utrudnienia w świadczeniu usług na terytorium WB – w szczególności usług transgranicznych,

· nieobowiązywanie zasady państwa pochodzenia skutkujące koniecznością świadczenia usługi na podstawie przepisów brytyjskich,

· utrudnienia w dostępie do finansowania i w inwestowaniu,

· ograniczenia możliwości transferu danych osobowych do WB

ZOBACZ TEŻ: Co dla Polaków oznacza brexit? Wyjazdy i praca w Anglii

Sięgnij po poradnik

Wielka Brytania to bardzo ważny partner handlowy Polski. Polski rząd dąży do tego, aby przedsiębiorcy jak najmniej boleśnie odczuli skutki zakończenia okresu przejściowego w relacjach Unia Europejska – Wielka Brytania i jak najlepiej przygotowali się do nowych warunków wymiany handlowej z Wielką Brytanią.Na stronie www.brexit.gov.pl, elektroniczny kompleksowy poradnik dla przedsiębiorców, zawierający najważniejsze informacje na temat nadchodzących zmian w prowadzonej dotychczas współpracy gospodarczej pomiędzy UE a Wielką Brytanią. Publikowane są tu aktualne i najważniejsze informacje dotyczące trwających negocjacji, w tym informacje o kluczowych zmianach dla przedsiębiorców.Na stronie www.brexit.gov.pl publikowane są aktualne i najważniejsze informacje dotyczące trwających negocjacji; w tym informacje o kluczowych zmianach dla przedsiębiorców, zalecenia, odnośniki do eksperckich analiz oraz linki do stron z bardziej szczegółowymi informacjami, w tym do stron Komisji Europejskiej lub stron innych organów administracji publicznej.Przedsiębiorcy mogą za pomocą dedykowanego adresu e-mail: brexit@mr.gov.pl zwrócić się bezpośrednio do ekspertów administracji publicznej z pytaniami dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej w kontekście brexitu.MRPiT udziela odpowiedzi na wszystkie pytania po konsultacji z właściwymi merytorycznie ekspertami w odpowiednich urzędach lub resortach, w oparciu o dostępną wiedzę i informacje negocjacyjne, niejednokrotnie w rozbiciu na różne scenariusze wyników negocjacji.

SPRAWDŹ KONIECZNIE: Polska poniesie ogromne straty finansowe. To będzie mocny cios dla Polaków

Skutki nie tylko dla przedsiębiorców

Prawa polskich obywateli przebywających w Wielkiej Brytanii do końca okresu przejściowego są uregulowane już ramach Umowy o wystąpieniu. To oznacza, że Polacy, którzy przybędą do Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r., mogą ubiegać się o tzw. settled status lub pre-settled status

Istotną zmianą dla chcących dopiero emigrować do Wielkiej Brytanii będzie przyjęty już nowy system migracyjny, który wiąże się z odejściem Wielkiej Brytanii od wolnego przepływu osób. Do najważniejszych zmian należy: tzw. point-based system. Podstawą oceny będą takie kryteria jak:

· znajomość języka angielskiego,

· posiadane wykształcenie lub kompetencje,

· konieczność osiągnięcia wymaganego progu wynagrodzenia.

· uprzednie uzyskanie zgody na przyjazd.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze