drożyzna

i

Autor: Artur Hojny/Super Express; Shutterstock

Szalejąca inflacja

NBP ujawnił do kiedy będzie drożyzna! Odległa data

2023-09-27 9:16

Inflacja w drugiej połowie 2023 r. oraz w kolejnych latach będzie się nadal obniżać, do czego przyczynią się efekty wcześniejszego silnego zacieśnienia polityki pieniężnej przez NBP – wynika z opublikowanych w poniedziałek założeń polityki pieniężnej na rok 2024 przyjętych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP).

„Dostępne prognozy wskazują, że inflacja w drugiej połowie 2023 r. oraz w kolejnych latach będzie się nadal obniżać, do czego przyczyniać się będą efekty wcześniejszego silnego zacieśnienia polityki pieniężnej przez NBP, w tym wyraźne spowolnienie dynamiki kredytu” – podano w założeniach. Dodano, że osłabiony popyt w gospodarce, przy słabnącej presji kosztowej i spadku inflacji za granicą, przełoży się na stopniowe ograniczenie inflacji bazowej. Z kolei wygasanie skutków wcześniejszych globalnych szoków podażowych na rynku surowców będzie oddziaływać w kierunku dalszego ograniczenia krajowej dynamiki cen żywności i energii. „Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostawały poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo” – wskazano.

W komunikacie podano, że w założeniach polityki pieniężnej na rok 2024 Rada utrzymała dotychczasową strategię polityki pieniężnej NBP. Głównym ustawowym celem polityki pieniężnej pozostaje zapewnienie stabilności cen. Jednocześnie polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

Interwencja na rynku walutowym

Dodano, że NBP będzie nadal wykorzystywał strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości plus/minus 1 punktu procentowego. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego.

„NBP nie wyklucza jednak interwencji na rynku walutowym. Zakres, sposób oraz skala wykorzystywania przez NBP instrumentów polityki pieniężnej będą uwzględniać w elastyczny sposób występujące uwarunkowania jej prowadzenia, w tym w szczególności uwarunkowania rynkowe, a także następstwa ekonomiczne silnych globalnych szoków z ostatnich lat, w tym wynikających z pandemii COVID-19 oraz zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę” – podano w komunikacie.

QUIZ PRL. Nauczyciele w PRL

Pytanie 1 z 10
1. Panie od pierwszaków faworyzowały kilka osób (głównie dziewczynek), ponieważ:
Quiz: Nauczyciele w PRL
Pieniądze to nie wszystko - Alicja Defratyka
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze