Pieniądze/banknoty/banki/finanse

i

Autor: SHUTTERSTOCK WIBOR, stopy procentowe oraz inflacja. Co to jest?

Świadczenia 500 plus

Nowe 500 plus. Wypłacono już ponad 811 tys. świadczeń

2022-08-18 16:17

Organy rządowe przyznały 811 679 świadczeń dla osób posiadających orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji - poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Nowe 500 plus

Przepisy wprowadzające świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji weszły w życie 1 października 2019 roku. Na ich mocy osobom uprawnionym przysługuje wsparcie w wysokości do 500 zł miesięcznie.

Od początku funkcjonowania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tj. od października 2019 roku, do 30 czerwca 2022 roku organy rządowe przyznały 811 679 świadczeń dla osób posiadających orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji - podał resort rodziny.

Pieniądze to nie wszystko – Igor Wasilewski

Jak otrzymać świadczenie 500 plus?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską).

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na którego podstawie ZUS może ustalić prawo do świadczenia, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje 500 plus?

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Sonda
Co sądzisz o świadczeniu 500 plus dla seniora?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze