Urząd pracy

i

Autor: Wiktor Bakiewicz/Super Express

Świadczenia socjalne

Nowe zasiłki dla bezrobotnych. Ile kuroniówka wyniesie od 1 czerwca?

2023-05-12 11:43

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych co roku jest waloryzowana. Od 1 czerwca można spodziewać się kolejnych podwyżek. Dokładna wysokość zasiłku zależy od stażu pracy. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, po spełnieniu niezbędnych wymogów, od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Jaką podwyżkę otrzyma bezrobotny?

Od 1 czerwca 2023 r. wzrośnie kwota zasiłku dla bezrobotnych

Według przepisów, zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które, zanim zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, przepracowały minimum 365 dni, w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację. W tym czasie takie osoby musiały otrzymywać wynagrodzenie w kwocie co najmniej wynagrodzenia minimalnego.

Zasiłek dla bezrobotnych. Nowe stawki:

Świadczenie to będzie wynosiło:

  • 1491,90 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
  • 1171,60 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Obecnie kwoty te wynoszą odpowiednio 1304,10 zł i 1024,10 zł (brutto).

Warto pamiętać, iż bezrobotny nie zawsze otrzymuje 100 procent zasiłku.

Obniżony do 80 procent zasiłek otrzymuje osoba, która ma mniej niż 5 lat stażu pracy. Od czerwca tego roku będzie to zatem 1193,52 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy, a w kolejnych – 937,28 zł.

Bezrobotny, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, dostaje zasiłek podwyższony do 120 proc. Po waloryzacji kwoty te wyniosą 1790,28 zł w pierwszych 90 dniach pobierania zasiłku i 1405,92 zł w ciągu dni.

Bezrobotny może się starać o to świadczenie pieniężne, gdy nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Pracownik, który rozwiązuje umowę za porozumieniem stron lub ją wypowiada, będzie mógł skorzystać z zasiłku dopiero po 90 dniach od daty rejestracji. Jeśli szef zwolnił nas dyscyplinarnie, to okres ten jest jeszcze dłuższy i wynosi 180 dni.

Zasiłek dla bezrobotnych – komu się należy?

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, które wypłaca urząd pracy po spełnieniu następujących warunków:

  • trzeba zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy
  • w urzędzie pracy nie ma dla ciebie odpowiedniej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego,
  • Ważny jest też odpowiedni staż pracy. Zasiłek przysługuje jeśli:
  • byłeś zatrudniony i otrzymywałeś wynagrodzenie co najmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co bardzo ważne, od tego wynagrodzenia była opłacana składka na Fundusz Pracy (nieuwzględniane są okresy urlopu bezpłatnego dłuższego niż 30 dni),
  • świadczyłeś usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  • opłacałeś składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Szacowana przez resort pracy stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2023 r. wyniosła 5,3 proc. W urzędach pracy zarejestrowanych było 823,7 tys. bezrobotnych, czyli o 23,1 tys. (2,7 proc.) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca. Zasiłek dla bezrobotnych pobiera niewiele ponad 140 tys. osób.

Pieniądze to nie wszystko Rafał Dutkiewicz
Sonda
Kiedy ostatni raz szukałaś/eś pracy?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze