Pieniądze

i

Autor: pixabay.com

Koronawirus i lockdown. Zamknięte szkoły. Nowe zasiłki opiekuńcze dla rodziców uczniów?

2020-10-23 12:50

Koronawirus i nowy lockdown. Rząd poinformował na piątkowej konferencji prasowej (23.10) o nowych obostrzeniach, które wprowadzają częściowy lockdown, czyli zamknięcie życia społeczno-gospodarczego. Uczniowie klas podstawowych 4-8 będą uczyli się w trybie zdalnym, a do szkoły pójdą jedynie najmłodsi uczniowie. Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym?

Nowe dodatkowe zasiłki opiekuńcze

W dużej mierze szkoły ponownie zostały zmuszone do nauczania zdalnego. Dotyczy to wszystkich uczelni wyższych, szkół średnich (poza zajęciami praktycznymi) oraz - co zapowiedział 23 października premier Mateusz Morawiecki, uczniowie klas 4-8 w szkołach podstawowych. Stacjonarnie naukę pobierać mogą przedszkolaki oraz najmłodsi uczniowie klas 1-3. Czy rodzice dzieci, które muszą uczyć się z domu, otrzymają dodatkowy zasiłek opiekuńczy jak wcześniej? O tym był pytany szef rządu na piątkowej konferencji prasowej. - Zasiłki będą przyznawane tak samo jak wiosną, na takich zasadach gdy będą musiałby być stosowane - odpowiedział premier.

ZOBACZ TAKŻE: Sejm obniży Polakom emerytury! Posłowie opozycji składają projekt ustawy

Niestety ani premier ani minister rodziny Marlena Maląg nie podali żadnych szczegółów. Przypomnijmy, jakie zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązywały dotychczas. Świadczenie przysługiwało w dwóch okresach: od 12 marca 2020 roku do 26 lipca 2020 roku i od 1 września 2020 roku do 20 września 2020 roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dla kogo?Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia i są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Co ważne, dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Kolejki na test na COVID-19. Szokujące nagrania pokazują dramat pacjentów

O chęci skorzystania z dodatkowego zasiłku należy poinformować pracodawcę, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - ZUS. Bez takiego oświadczenia nie zostanie wypłacone świadczenie. Wzór wniosku upoważniającego do pobierania zasiłku można pobrać na stronie internetowej ZUS-u.

CZYTAJ KONIECZNIE: Nie idziemy do ZUS! Urząd sam pozyska dane o izolacji do wypłaty świadczeń

Tradycyjny zasiłek opiekuńczy. Jakie zasady?Nie czekając na wprowadzanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego, rodzice oraz opiekunowie dzieci mogą skorzystać ze stałego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy konieczne jest osobiste sprawowanie opieki nad:

  • dzieckiem w wieku do 8 roku życia w przypadku:

- nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, sprawującego opiekę nad dzieckiem;- porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem,- pobytu małżonka ubezpieczonego, lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem, w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne,CZYTAJ RÓWNIEŻ: Jedzenie TYLKO na wynos w CAŁEJ POLSCE. Lockdown przez koronawirusa

  •     chorym dzieckiem w wieku do 14 lat;
  •     chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
  •    dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenie, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem;
  • pobytu małżonka ubezpieczonego, lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem, w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne,
  •    innym chorym członkiem rodziny (małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci powyżej 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki).

W przypadku gdy opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 14 zasiłek opiekuńczy przysługuje na okres sprawowania opieki, nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym. Jeżeli opieka jest sprawowana nad innym członkiem rodziny lub dzieckiem powyżej 14 lat, to zasiłek opiekuńczy wypłacany jest maksymalnie przez okres 14 dni w roku kalendarzowym. Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko w przypadku gdy nie ma innych członków rodziny mogących zająć się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku chorego dziecka do lat 2. W przypadku, gdy ubezpieczona matka po urodzeniu dziecka wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi rodziny dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Okresu pobierania tego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze