PGNiG

i

Autor: Shutterstock

Dobre wieści

Obniżka ceny gazu dla biznesu. Jest decyzja PGNiG

2023-01-18 21:10

PGNiG Obrót Detaliczny, spółka z Grupy ORLEN, od 18 stycznia 2023 roku obniża cenę paliwa gazowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Obniżka wyniesie 150 zł/MWh, czyli ponad 19 proc. mniej. Nowa cena będzie obowiązywała do 31 marca 2023 roku.

PGNiG obniża cenę gazu dla biznesu

Nowa cena gazu  dla klientów rozliczanych na podstawie Cennika „Gaz dla Biznesu” nr 9 została wprowadzona 18 stycznia 2023 za pomocą stosowanego w 2022 roku mechanizmu automatycznej obniżki. Skorzystanie z automatycznej obniżki nie wymaga od przedsiębiorców podejmowania żadnych działań, zostanie ona automatycznie zastosowana w rozliczeniach.

- „PGNiG Obrót Detaliczny na bieżąco śledzi sytuację rynkową oraz wahania cen gazu na europejskich giełdach. Bezpieczeństwo dostaw gazu dla naszych klientów jest priorytetem – mówi Henryk Mucha, prezes PGNiG OD z Grupy ORLEN. – Jednak kontraktowanie paliwa gazowego odbywa się w perspektywie długoterminowej, stąd nie zawsze krótkotrwały spadek cen na giełdzie przekłada się, w krótkim terminie i w takim samym stopniu, na spadki cen dla klientów biznesowych - dodaje prezes Mucha.

Jak podaje spółka w komunikacie przykładem jest sytuacja, która miała miejsce od lipca do września 2022 roku, gdy giełdowe wyceny osiągały poziom nawet 1500 zł/MWh, a PGNiG Obrót Detaliczny nie podwyższał cennika dla biznesu i utrzymał go na stałym, prawie dwukrotnie niższym poziomie, czyli 793 zł/MWh. Ponadto cennik ten uwzględnia nie tylko koszty zakupu surowca na giełdzie, ale także ryzyko nagłych wahań cen, czy zachowania klientów związane z elastycznością ich poboru.

Nowa oferta dla ciepłowni

PGNiG OD aktywnie reaguje na bieżące zmiany rynkowe, np. poprzez przygotowanie nowej oferty dla ciepłowni, wprowadzonej w I połowie stycznia 2023 r. To rozwiązanie, w 2023 roku zagwarantuje wytwórcom ciepła gaz po maksymalnej cenie 400 złotych za megawatogodzinę (MWh) za zamówiony wolumen i pozwoli zmniejszyć rachunki za ogrzewanie dla odbiorców końcowych. Obok wdrożonej obniżki, będącej wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw – dzięki decyzjom rządu, poza pomocą z budżetu państwa, PKN ORLEN przekazuje część swoich zysków do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny na poczet rekompensat dla firm handlujących gazem, w wyniku których 7 mln gospodarstw domowych w Polsce oraz 35 tysięcy podmiotów wrażliwych – jak szpitale, żłobki czy szkoły – obsługiwanych przez PGNIG OD, mają dziś ochronę taryfową i zamrożone ceny gazu.

Sonda
Czy wierzysz rządowi w sprawie wysokości cen na gaz?
Nasz specjalny wysłannik do Davos Hubert Biskupski ujawnia

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze