Zus

i

Autor: Shutterstock Zus

Składka zdrowotna

Odliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok. Kogo to dotyczy i ile można zyskać?

2023-02-22 11:05

W tym roku po raz pierwszy odliczymy składkę zdrowotną w rozliczeniu PIT na zupełnie nowych zasadach. W jakiej wysokości? Ile łącznie możemy odliczyć? Kiedy tracimy prawo do odliczenia składki zdrowotnej?

Odliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok

Od 2022 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacają składkę zdrowotną na zupełnie nowych zasadach wprowadzonych przepisami tzw. Polskiego Ładu. Nowe zasady dotyczą jednak nie tylko wysokości samej składki zdrowotnej, lecz również sposobu i wysokości odliczeń. Różne grupy przedsiębiorców odliczą zatem składkę zdrowotną na różnych zasadach i w odmiennej wysokości. Niektóre osoby nie odliczą zaś składki zdrowotnej w ogóle. Przypomnijmy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi do końca 2021 roku, zapłacone składki zdrowotne odliczyć mógł każdy przedsiębiorca, według jednakowych dla wszystkich zasad. Składka zdrowotna płacona w kwocie 9% podstawy wymiaru, podlegała więc zawsze odliczeniu od podatku w kwocie równej 7,75% podstawy wymiaru.

W rozliczeniu rocznym za 2022 rok zasady te nie będą już obowiązywać. Zgodnie z nowymi przepisami, w rozliczeniu rocznym PIT składanym w roku 2023, sposób odliczenia składki zdrowotnej zależeć będzie od wybranej formy opodatkowania.

  • Osoby rozliczające podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opłacają składkę w stałej wysokości. Stała w ciągu roku składka zdrowotna może jednak przyjąć jedną z trzech wartości, uzależnioną od wysokości przychodów przedsiębiorcy. Osoby na ryczałcie dokonają odliczenia składki zdrowotnej od przychodu. Wysokość odliczenia wynosi 50% kwoty zapłaconych w ciągu roku składek zdrowotnych.
  • Osoby rozliczające się kartą podatkową opłacają składkę zdrowotną w stałej ryczałtowej kwocie, która w 2022 roku wynosiła 270,90 zł (zobacz szczegóły). Osoby takie dokonają odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Odliczenie dokonywane jest w kwocie równej 19% zapłaconych w ciągu roku składek zdrowotnych.
  • Osoby rozliczające się podatkiem liniowym opłacają składkę zdrowotną w wysokości 4,9% osiągniętego dochodu.
  • Osoby takie dokonają odliczenia składki zdrowotnej od dochodu do wysokości limitu, który w 2022 roku wynosił 8700 zł. 

Osoby rozliczające się według skali podatkowej opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9% osiągniętego dochodu. W aktualnym stanie prawnym, osoby takie nie mają jednak prawa do odliczenia składki zdrowotnej.

Jakie kwoty odliczymy zatem w rozliczeniu rocznym za 2022 rok?

W przypadku tzw. ryczałtowców, odliczenie składki zdrowotnej od przychodu możliwe jest w kwocie równej 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Osoba prowadząca działalność gospodarczą odlicza składki na ubezpieczenie zdrowotne na bieżąco, przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek. Dodatkowo jednak składki z całego roku wykazujemy również zbiorczo w rocznym rozliczeniu podatkowym. Ze względu na przesunięcia w terminach płatności tych składek, często występują jednak trudności w określeniu sumy składek z całego roku, która rzeczywiście podlega odliczeniu.

Składka zdrowotna za dany miesiąc jest bowiem płatna do 20. dnia miesiąca kolejnego. Zatem składkę taką odliczyć możemy dopiero od przychodu osiągniętego w tym kolejnym miesiącu. I tak, składka za miesiąc grudzień płatna jest do 20 stycznia. Jeżeli zatem zapłacimy ją dopiero w styczniu (a robi tak zdecydowana większość osób), składka taka będzie mogła zostać odliczona dopiero od przychodu osiągniętego w styczniu, a więc dopiero w rozliczeniu za kolejny rok.

Zatem składka opłacona w styczniu 2022 roku jest składką należną za miesiąc grudzień 2021 roku. Z kolei składka należna za grudzień 2022 roku, nie podlega już odliczeniu w roku 2022, ponieważ opłacona została dopiero w roku 2023. Przykładowo, dla osoby której przychody kształtują się w przedziale 60-300 tys. zł, składki zdrowotne, które uwzględnimy w rozliczeniu rocznym za rok 2022 to połowa sumy jedenastu składek za 2022 rok (11 x 279,94 zł) oraz połowa jednej składki za grudzień 2021 roku (1 x 190,90 zł). Łączna kwota składek zdrowotnych do odliczenia za rok 2022 wynosi więc w tym przypadku 3270,24 zł. Odpowiednio, dla ryczałtowców o niższych przychodach suma składek zdrowotnych do odliczenia wynosi 2038,57 zł, natomiast w najwyższym przedziale przychodowym odliczenie składek za 2022 rok wyniesie 5733,80 zł.

Sonda
Czy napisałeś kiedyś skargę do NFZ?
Pieniądze to nie wszystko - Grzegorz Puda
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze