Co będzie zawierała reforma OFE?

i

Autor: Shutterstock Co będzie zawierała reforma OFE?

OFE – jak przenieść pieniądze do ZUS-u

2021-03-22 12:11

Likwidacja OFE. Znów stoimy przed wyborem, co zrobić z pieniędzmi, które gromadziliśmy na OFE? Będą one przenoszone do ZUS-u lub na IKE. O ile pieniądze na Indywidualne Konto Emerytalne trafią z automatu, o tyle do ZUS-u już tak prosto nie będzie. Jak zatem przenieść pieniądze z likwidowanego OFE do ZUS?

Likwidacja OFE przed nami. Właściciele kont OFE staną przed wyborem: IKE czy ZUS. O ile pieniądze do IKE trafią z automatu, to przy wyborze ZUS-u trzeba złożyć deklarację. Deklaracje można będzie składać w ściśle określonym terminie: od 1 czerwca do 2 sierpnia. To bardzo ważne daty, bo po przekroczeniu terminu, środki zostaną automatycznie przeniesione na Indywidualne Konto Emerytalne. W przypadku, gdy członek OFE skorzysta z prawa do złożenia deklaracji o przeniesieniu jego pieniędzy do ZUS, wówczas środki te zostaną w całości zapisane na koncie ubezpieczonego prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Czy środki z OFE przeniesione do ZUS będą dziedziczone? Niestety, taka opcja istnieje tylko w przypadku środków przełożonych do IKE. Pieniądze z IKE będzie można wypłacić dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego i będzie to kwota wolna od jakiegokolwiek podatku. A jak będzie  w przypadku ZUS-u? Ze względu na to, że emerytury z ZUS są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT stawką 17 proc. lub 32 proc. – aby zachować równowagę – ze środków OFE zostanie pobrana jednorazowa opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości 15 proc. wartości aktywów OFE. Opłata ta może być rozłożona na dwie raty, obie płatne w 2022 r. Jej płatnikiem będą specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powstałe z przekształcenia OFE.

Sonda
Gdzie przeniesiesz swoje oszczędności z OFE?
Najnowsze