KGHM

i

Autor: SHUTTERSTOCK

Raport finansowy KGHM

Ogromne zyski polskiej spółki! KGHM podało wyniki za pierwsze półrocze

2022-08-17 19:59

Grupa Kapitałowa KGHM opublikowała sprawozdanie o przychodach w I półroczu 2022 roku. Jak wynika z raportu, przychody zwiększyły się o niemal 0,5 mld zł i wyniosły aż 4,18 mld zł. Dla przypomnienia, w analogicznym okresie w ubiegłym roku, przychody grupy wyniosły 3,72 mld zł.

Zyski KGHM w I półroczu 2022 roku

W I półroczu 2022 r. przychody Grupy Kapitałowej KGHM z umów z klientami wyniosły ponad 17,9 mld zł (w I połowie 2021 r. – 14,5 mld zł). Zysk netto ze sprzedaży w I poł. 2022 r. wyniósł nieco ponad 3 mld zł, zysk przed opodatkowaniem sięgnął ponad 5,3 mld zł, a zysk netto grupy kapitałowej osiągnął poziom 4,18 mld zł (w I poł. 2021 r. było to nieco ponad 3,72 mld zł) – poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Jak wskazał KGHM w sprawozdaniu zarządu z działalności, zwiększenie przychodów dotyczy głównie przychodów ze sprzedaży miedzi - które wzrosły o 2 539 mln zł, srebra - wzrost o 346 mln zł oraz złota – tutaj wzrost wyniósł 120 mln zł.

Kongres 590 - Marcin Chludziński, prezes KGHM

KGHM więcej zarabia, choć wzrosły koszty działalności

Jednocześnie koszty Grupy Kapitałowej w I połowie 2022 r. sięgnęły blisko 14,9 mld zł i były wyższe niż w I poł. 2021 r., kiedy sięgały 11,7 mld zł.

„Zwiększenie kosztów podstawowej działalności to głównie wynik zwiększenia kosztów rodzajowych o 2 777 mln zł głównie w zakresie wzrostu kosztów materiałów i energii o 2 226 mln zł, kosztów świadczeń pracowniczych o 396 mln zł oraz usług obcych o 159 mln zł przy zmianie korekty z tytułu zmiany stanu produktów, produkcji w toku o 471 mln zł oraz korekty wytworzenia produktów na własne potrzeby o -139 mln zł” – wyjaśniła spółka w raporcie.

W samym II kw. 2022 r. przychody GK KGHM wyniosły 8 933 mln zł, koszty sięgnęły 7,7 mln zł, a zysk netto wyniósł nieco ponad 2,28 mld zł (w I kw. 2022 r. wynik netto sięgnął niespełna 1,9 mld zł). 

Sonda
Czy uważasz, że kierownicze stanowiska w spółkach Skarbu Państwa można zdobyć dzięki koneksjom politycznym?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze