jak oszczędzać prąd

i

Autor: Getty Images Jest decyzja rządu w sprawie limitu zużycia energii elektrycznej

Ceny prądu

Uwaga! Wniosek o niższe ceny prądu tylko do 30 czerwca! Musisz się pospieszyć [POBIERZ WZÓR WNIOSKU]

Właściciele gospodarstw domowych chcący mieć niższe rachunki za prąd powinni się pospieszyć. 30 czerwca 2023 roku mija termin złożenia wniosku o zamrożenie cen prądu. Komu przysługuje ten przywilej i co należy zrobić, by z niego skorzystać?

Ceny prądu w górę. Dla dużych rodzin większe limity

Ceny energii będą zamrożone. Ale tylko do pewnego pułapu.  Ceny prądu w 2023 roku nie wzrosną dla wszystkich. Są ustanowione limity, które będą objęte cennikiem z 2022 roku. Ich przekroczenie będzie skutkowało tym, że pobory energii ponad limit będą wyceniane według nowego wyższego cennika.

Gospodarstwa domowe, które nie przekroczą określonego limitu zużycia prądu, mają gwarancję, że ich opłaty za prąd w 2023 r. się nie zmienią.  W 2023 r. koszt zamrożenia cen prądu dla posiadaczy KDR wyniesie 1,15 mld zł. 

Zamrożenie cen prądu. Tych limitów nie możesz przekroczyć

Limity te wynoszą:

W przypadku pierwszego limitu — 2000 kWh — pułap zużycia energii przysługuje ustawowo i będzie można z niego korzystać bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności. Inaczej jest w sytuacji osób niepełnosprawnych, rodziców mających Kartę Dużej Rodziny i rolników – one muszą złożyć oświadczenia u sprzedawcy prądu, że mają prawo do wyższego limitu.

Zamrożenie cen prądu. Jak złożyć wniosek?

Firmy energetyczne na swoich stronach internetowych opublikowały wzory takich oświadczeń. Wystarczy je pobrać, wypełnić i złożyć. Można to zrobić:

  • w formie papierowej – oświadczenie należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i albo osobiście złożyć w punktach obsługi klienta firmy energetycznej, która dostarcza nam prąd,
  • wysłać pocztą;
  • elektronicznie – przez biura obsługi klienta firmy energetycznej, która sprzedaje ci prąd.

Przy tym rodziny wielodzietne muszą załączyć do oświadczenia numer Karty Dużej Rodziny i jej kopię. Natomiast rolnicy muszą przedstawić, kopię decyzji o podatku rolnym. Jedynie osoby niepełnosprawne nie muszą nic załączać do oświadczenia (w ich przypadku byłoby to orzeczenie o niepełnosprawności).

Wzory oświadczeń w sprawie zamrożenia cen prądu

Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów TAURON pobierz 

Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów ENEA pobierz 

Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów PGE pobierz 

Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów E.ON pobierz 

UWAGA! Żaden przepis ustawy nie upoważnia zakładu energetycznego do żądania od składających oświadczenie numeru PESEL, numeru telefonu, adresu email, numeru dowodu osobistego.

Ostateczny termin, do którego trzeba złożyć oświadczenia, upłynie 30 czerwca 2023 r. Kto go przegapi, będzie mieć w przyszłym roku prawo tylko do limitu zużycia w wysokości 2000 kWh. Według przepisów ustawy osoby, które posiadają już Kartę Dużej Rodziny powinny je złożyć w pierwszym możliwym terminie, czyli niezwłocznie.

Proporcjonalne zmniejszenie limitu 3000 kWh w 2023 r.

Jak już pisaliśmy na łamach Super Biznesu, prawo do skorzystania z ubiegłorocznych cen prądu do pełnego limitu 3000 kWh będą miały tylko te gospodarstwa, które zdobyły Kartę Duże Rodziny do końca 2022 r.  Ustawa o zamrożeniu cen energii, mówi, że limit ten zmniejsza się o 1/12 za każdy miesiąc upływający w 2023 r. Każdy następny miesiąc bez okazania Karty oznacza odjęcie od limitu 3000 kWh po niższej cenie, kolejnych 250 kWh. Im szybciej rodzice postarają się o Kartę Dużej Rodziny (spełniając warunki), tym lepiej dla ich domowego budżetu.

Sonda
Czy regularnie opłacasz swoje rachunki?
Pieniądze to nie wszystko Wojciech Dąbrowski
Najnowsze