Płaca minimalna będzie zależna od regionu? Na Podkarpaciu byłaby bardzo niska!

i

Autor: Pixabay

Płaca minimalna wyższa niż zakładał rząd? Tego żądają związkowcy!

2021-08-19 14:54

Płaca minimalna w 2022 r. o 100 zł wyższa niż zapowiadał rząd? Takiego rozwiązania chce „Solidarność”! Związkowcy uważają, że od 2022 roku płaca minimalna powinna wynosić 3,1 tys. zł brutto. Dlaczego? Jak podaje PAP, Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” argumentuje konieczność podniesienia płacy minimalnej wysoką inflacją i wzrostem gospodarczym. Podwyżka płacy minimalnej dotyczy ok 2,2 mln Polaków. Czas pokaże, czy będą oni mogli liczyć na 100 zł większą pensję od tej, którą w czerwcu, zapowiadał rząd.

Aż o 100 zł wyższa pensja minimalna w 2022 roku niż zakładano? To scenariusz, którego domaga się NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z ich postulatami od nowego roku pensja minimalna miałaby wynosić 3,1 tys. zł, nie – jak zakładał rząd -3 tys. zł brutto. W połowie czerwca rząd przyjął propozycję, aby w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 200 zł i wynosiło 3 tys. zł. brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa miałaby być wynosić 19,60 zł. Zgodnie z przepisami taką propozycję przedstawiono Radzie Dialogu Społecznego, jednak stronie społecznej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w najnowszej opinii do rządowego projektu postuluje, by wynagrodzenie minimalne wzrosło do 3,1 tys. zł, co - jak wskazano - wpłynie na poziom dochodów dużej grupy pracowników, gdyż zgodnie ze statystykami ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej 13 proc. otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę. - Postulat wzrostu minimalnego wynagrodzenia o nie mniej niż 10,71 proc. ma swoje podłoże zarówno w planowanym, zapowiadanym wzroście PKB, a także w oparciu o szacunki dotyczące inflacji. Należy jednocześnie zauważyć, że Komisja Europejska (KE), jak i Narodowy Bank Polski (NBP), w swoich prognozach, wskazują na znacznie wyższe od zakładanego w Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2022 tempo wzrostu produktu krajowego brutto. Zdaniem tych instytucji w 2022 r. wyższa będzie od zakładanej także inflacja – podkreślają, cytowana przez PAP, „Solidarność”.

WAŻNE! Płaca minimalna 2022 r. To zakładał rząd!

Dodano, że wyższy wzrost gospodarczy i inflację prognozuje też Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jej zdaniem PKB w 2022 r. wzrośnie o 4,7 proc a inflacja o 3,3 proc. "Także wysoki poziom inflacji w 2021 r. odbija się negatywnie na realnych wynagrodzeniach, zwłaszcza najuboższych pracowników, ograniczając aktualnie ich wartość nabywczą" - zauważa "Solidarność". Płacy minimalnej wyższej o co najmniej 10,71 proc. domaga się także Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych.

Tak policja kontroluje odległość między pojazdami

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w sytuacji, gdy na forum Rady Dialogu Społecznego nie uzgodniono wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej, to rząd, do 15 września, ustala te stawki w drodze rozporządzenia.

DOWIEDZ SIĘ: Ile naprawdę zarabiają nauczyciele!

Rząd szacuje, że koszt podwyżki płacy minimalnej w 2022 roku dla małych i średnich firm to ok. 5,24 mld zł rocznie, a dla dużych 789 mln zł. Podwyżka płacy minimalnej oraz stawki godzinowej dotyczy ok 2,2 mln osób.

Sonda
Czy uważasz, że kobiety i mężczyźni na danym stanowisku powinni zarabiać tyle samo?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany