Poczta Polska

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Poczta Polska

Ważne zmiany w listach poleconych. Poczta Polska przywraca doręczanie ich bezpośrednio do adresatów

2022-05-16 14:33

Listonosze ruszą do adresatów. Od 16 maja 2022 r., Poczta Polska przywraca standardowy sposób doręczania wszystkich przesyłek listowych rejestrowanych bezpośrednio do adresata. Doręczanie zostało ograniczone podczas epidemii, kiedy przesyłki polecone niewymagające potwierdzenia odbioru były doręczane wyłącznie do skrzynek oddawczych, z uwagi na bezpieczeństwo klientów i pracowników. Teraz wracają sposoby doręczania przesyłek obowiązujące przed pandemią.

List polecony Poczta Polska dostarczy do rąk własnych

Ponad 2 lata temu, w związku z wybuchem epidemii i potrzebą wprowadzania bezpiecznych, bezkontaktowych procedur, zmienił się sposób doręczania listów poleconych. Na podstawie wprowadzonych w prawie pocztowym zmian (Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. § 37 Prawo Pocztowe z póź. zm. § 37, ust 4a,) została podjęta decyzja o doręczaniu listów poleconych w sposób bardziej bezpieczny zarówno dla  klientów, jak i pracowników Poczty Polskiej. Przesyłki listowe rejestrowane, które nie wymagały zwrotnego potwierdzenia odbioru, od wybuchu pandemii do tej pory doręczano do skrzynki pocztowej adresata. Zawieszono również obowiązek uzyskania przez kuriera pokwitowania odbioru przesyłki. Teraz Poczta Polska przywraca standardowy tryb doręczania przesyłek listowych rejestrowanych bezpośrednio do adresata ze względu na zdecydowaną poprawę stanu epidemicznego na obszarze Polski, powrót do normalnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej oraz rezygnację z obowiązujących restrykcji. 

Listy polecone dostarczone od poczty w kilku wariantach

– Poczta Polska dostosowuje się do oczekiwań klientów. W sytuacji epidemii preferowane były rozwiązania jak najbezpieczniejsze. Teraz chcemy ponownie zaoferować klientom tradycyjną formułę listu poleconego, doręczanego jak wcześniej do rąk adresata. Pozostawiamy możliwość skorzystania z opcji „polecony do skrzynki”, z uwagi na spore zainteresowanie i dużą liczbę pozytywnych opinii o tym rozwiązaniu – mówi Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Klienci, którzy chcą, aby listy polecone nadal trafiały do ich skrzynek pocztowych, mogą skorzystać z bezpłatnej usługi dostarczania przesyłki poleconej bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej adresata – „Polecony do skrzynki”. O pozostawieniu przesyłki w skrzynce Poczta poinformuje klienta poprzez SMS albo e-mail.  

"Polecony do skrzynki"

By skorzystać z usługi „Polecony do skrzynki” wystarczy wypełnić formularz w wersji elektronicznej, a następnie potwierdzić go online profilem zaufanym lub złożyć wydrukowany formularz we właściwej placówce pocztowej albo przekazać go listonoszowi. Dodatkowo w formularzu  należy podać numer swojego telefonu albo adres e- mail. Dzięki temu otrzymamy powiadomienia o dostarczeniu przesyłki do swojej skrzynki na listy.  

Jeśli ktoś już wcześniej korzystał z tej opcji, przed epidemią, będzie teraz otrzymywał listy polecone w niezmienionej formule. Usługa „Polecony do skrzynki” nie jest świadczona dla przesyłek z wymaganym zwrotnym  potwierdzeniem odbioru oraz takich, które nie mieszczą się w skrzynce oddawczej. 

Impact 22 - Janusz Cieszyński
Sonda
Czy Poczta Polska powinna być sprywatyzowana?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki