Polski ład i pensje bez podatku

i

Autor: shutterstock

Polski Ład dla pracowników. Czy zatrudnieni w firmach zyskają?

Ważne zmiany dla pracowników w Polsce. Większa kwota wolna od podatku, ulga dla klasy średniej i wyższy próg podatkowy to najważniejsze korzyści dla pracownika w Polskim Ładzie. Z kolei zmiany w odliczaniu składki zdrowotnej spowodują, że pracownicy w Polsce zapłacą wyższy podatek.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że dzięki zmianom podatkowym wprowadzonym przez Polski Ład wzrosną wynagrodzenia netto niemal 8 mln pracowników, czyli 2/3 osób zatrudnionych na etatach. Najmocniej odczują korzyści pracownicy, którzy zarabiają do 5 700 zł brutto miesięcznie. Polski Ład to również ochrona zarobków etatowców, zarabiających od 5 700 zł brutto do 12 800 zł brutto miesięcznie.

Polski Ład - kwota wolna od podatku

Jednym z elementów Polskiego Ładu jest wzrost kwoty wolnej od podatku. Obowiązuje ona wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej, czyli na przykład osób zatrudnionych na etacie czy na podstawie umowy zlecenia. Od 2022 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł, a kwota zmniejszająca podatek - 425 zł miesięcznie. Roczna kwota zmniejszająca to 5100 zł.

Pracownik musi wypełnić formularz PIT-2, w którym wyrazi zgodę, by pracodawca przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy uwzględniał kwotę wolną od podatku. W efekcie pracownik dostaje wynagrodzenie większe, bo comiesięczne zaliczki są pomniejszane o przypadającą na każdy miesiąc kwotę wolną.

Polski Ład - wyższy próg podatkowy

Pierwszy raz od 12 lat został również podniesiony próg podatkowy z 85 528 zł do 120 000 zł. Po zmianach dochody objęte 32-proc. stawką podatku będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 000 zł. W rezultacie z każdej złotówki od kwoty 120 tys. zł podatek będzie wynosił 32 grosze, a od tej powyżej 85 tys. do 120 tys. - 17 groszy zamiast wcześniejszych 32.

Polski Ład - zmiany w składce zdrowotnej

Rząd wprowadził jednocześnie zmiany w przepisach dotyczących składki zdrowotnej, co sprawia, że Polski Ład jest mniej korzystny dla pracownika niż w sytuacji, gdyby jedynie rosły kwota wolna i próg podatkowy. Składka zdrowotna wynosi 9 proc. pensji (po odjęciu kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe), ale do 2021 roku 7,75-proc. części składki podlegało odliczeniu od podatku. Polski Ład to odliczenie zlikwidował.

Ulga dla klasy średniej

Od 2022 roku każdy podatnik osiągający miesięczne przychody w kwocie od 5701 zł brutto do 11 141 zł brutto, co w przeliczeniu na rok daje od 68.412 zł do 133.692 zł, zostanie automatycznie objęty ulgą dla klasy średniej. Została ona wprowadzona z myślą o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i osiągających określone zarobki, dla których wejście w życie nowych przepisów podatkowych byłoby jednoznaczne ze stratami finansowymi. Należy pamiętać, że dochody muszą być opodatkowane według skali podatkowej.

* Wniosek o niestosowanie ulgi

Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej powoduje, że zamiast podwyższenia pensji co miesiąc, pracownik ma zwrot nadwyżki po roku, w ramach rozliczenia PIT. Złożenie wniosku o niestosowanie ulgi jest zasadne, jeżeli pracownik w trakcie roku zmieni formę zatrudnienia, jego zarobki ulegną obniżeniu, a tym samym straci on prawo do ulgi i będzie zmuszony do zwrotu podatku oraz, gdy pracownik otrzymuje np. premie i nagrody, które spowodują przekroczenie progu zarobków uprawniających do skorzystania z ulgi, a tym samym konieczność jej zwrotu.

Ważne!

Według nowej poprawki rządu - pracownicy, którzy zarobią więcej, niż 12 800 zł brutto miesięcznie mają nie tracić całej ulgi dla klasy średniej. Będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę.

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Seniorzy, którzy mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z PIT-0 dla seniora. Takie osoby nie płacą podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej – do kwoty 85 528 zł rocznie. Będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Ulga dla dużych rodzin

Jeżeli pracownik wychowuje co najmniej 4 dzieci może skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania przychodów w wysokości do 85.528 zł. Przy wyższych zarobkach podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę.

Rodzice, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), dzięki reformie Polskiego Ładu też będą korzystać z 30 tys. zł kwoty wolnej. Oznacza to że rodzic, który rozlicza się na zasadach ogólnych, nie będzie płacić PIT co najmniej do kwoty 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosić będzie 231 056 zł

Ważne!

Od 2022 roku nie będzie możliwości składania oświadczenia o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów przez osoby samotnie wychowujące dziecko i korzystania ze zmniejszania zaliczki na podatek w podwójnej kwocie zmniejszenia. Ta grupa osób będzie mogła odliczyć kwotę 1 500 zł w rocznym rozliczeniu podatku, po zakończeniu roku podatkowego.

Prawo do złożenia wniosku o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu

Od 2022 roku pracownicy mogą złożyć pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania kosztów uzyskania przychodów (250 zł). Wniosek taki pozwoli uniknąć dopłaty podatku, jeżeli pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców jednocześnie.

Uwaga!

Jeśli korzystasz z kilku zwolnień pamiętaj, że suma przychodów zwolnionych od podatku nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85528 zł.

 Pensja minimalna w górę

Od stycznia 2022 płaca minimalna wynosi 3010 złotych. W związku z Polskim Ładem, osoby zarabiające minimalną krajową nie zapłacą podatku dochodowego. Z pensji odciągane będą tylko składki: emerytalna, rentowa, chorobowa i zdrowotna. "Na rękę" osoby zarabiające najniższą krajową dostaną 2 363,56 zł.

Super Raport 14.01 (Goście: Włodzimierz Cimoszewicz - eurodeputowany, były premier oraz Marcin Bosacki - senator KO) Sedno Sprawy: Marelna Maląg

Polski Ład - wyższy próg podatkowy

Pierwszy raz od 12 lat został również podniesiony próg podatkowy z 85 528 zł do 120 000 zł. Po zmianach dochody objęte 32-proc. stawką podatku będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 000 zł. W rezultacie z każdej złotówki od kwoty 120 tys. zł podatek będzie wynosił 32 grosze, a od tej powyżej 85 tys. do 120 tys. - 17 groszy zamiast wcześniejszych 32.

Polski Ład - zmiany w składce zdrowotnej

Rząd wprowadził jednocześnie zmiany w przepisach dotyczących składki zdrowotnej, co sprawia, że Polski Ład jest mniej korzystny dla pracownika niż w sytuacji, gdyby jedynie rosły kwota wolna i próg podatkowy. Składka zdrowotna wynosi 9 proc. pensji (po odjęciu kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe), ale do 2021 roku 7,75-proc. części składki podlegało odliczeniu od podatku. Polski Ład to odliczenie zlikwidował.

Ulga dla klasy średniej

Od 2022 roku każdy podatnik osiągający miesięczne przychody w kwocie od 5701 zł brutto do 11 141 zł brutto, co w przeliczeniu na rok daje od 68.412 zł do 133.692 zł, zostanie automatycznie objęty ulgą dla klasy średniej. Została ona wprowadzona z myślą o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i osiągających określone zarobki, dla których wejście w życie nowych przepisów podatkowych byłoby jednoznaczne ze stratami finansowymi. Należy pamiętać, że dochody muszą być opodatkowane według skali podatkowej.

Wniosek o niestosowanie ulgi

Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej powoduje, że zamiast podwyższenia pensji co miesiąc, pracownik ma zwrot nadwyżki po roku, w ramach rozliczenia PIT. Złożenie wniosku o niestosowanie ulgi jest zasadne, jeżeli pracownik w trakcie roku zmieni formę zatrudnienia, jego zarobki ulegną obniżeniu, a tym samym straci on prawo do ulgi i będzie zmuszony do zwrotu podatku oraz, gdy pracownik otrzymuje np. premie i nagrody, które spowodują przekroczenie progu zarobków uprawniających do skorzystania z ulgi, a tym samym konieczność jej zwrotu.

Ważne! Według nowej poprawki rządu - pracownicy, którzy zarobią więcej, niż 12 800 zł brutto miesięcznie mają nie tracić całej ulgi dla klasy średniej. Będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę.

Sonda
Czy zyskasz na Polskim Ładzie?

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Seniorzy, którzy mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z PIT-0 dla seniora. Takie osoby nie płacą podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej – do kwoty 85 528 zł rocznie. Będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Ulga dla dużych rodzin

Jeżeli pracownik wychowuje co najmniej 4 dzieci może skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania przychodów w wysokości do 85.528 zł. Przy wyższych zarobkach podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę.

Rodzice, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), dzięki reformie Polskiego Ładu też będą korzystać z 30 tys. zł kwoty wolnej. Oznacza to że rodzic, który rozlicza się na zasadach ogólnych, nie będzie płacić PIT co najmniej do kwoty 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosić będzie 231 056 zł

Ważne! Od 2022 roku nie będzie możliwości składania oświadczenia o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów przez osoby samotnie wychowujące dziecko i korzystania ze zmniejszania zaliczki na podatek w podwójnej kwocie zmniejszenia. Ta grupa osób będzie mogła odliczyć kwotę 1 500 zł w rocznym rozliczeniu podatku, po zakończeniu roku podatkowego.

Prawo do złożenia wniosku o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu

Od 2022 roku pracownicy mogą złożyć pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania kosztów uzyskania przychodów (250 zł). Wniosek taki pozwoli uniknąć dopłaty podatku, jeżeli pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców jednocześnie. Uwaga! Jeśli korzystasz z kilku zwolnień pamiętaj, że suma przychodów zwolnionych od podatku nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85528 zł.

Pensja minimalna w górę

Od stycznia 2022 płaca minimalna wynosi 3010 złotych. W związku z Polskim Ładem, osoby zarabiające minimalną krajową nie zapłacą podatku dochodowego. Z pensji odciągane będą tylko składki: emerytalna, rentowa, chorobowa i zdrowotna. "Na rękę" osoby zarabiające najniższą krajową dostaną 2 363,56 zł.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze