Pożyczka, laptop, zadłużenie, para

i

Autor: materiały prasowe mediana zarobków w IT wyniosła 9 tys. zł brutto

Polski Ład: Jak rozliczyć PIT z małżonkiem?

2022-01-25 13:18

Nowe przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. (w ramach rządowego programu Polski Ład) zmieniły zasady preferencyjnego (wspólnego) rozliczenia podatku dochodowego PIT dochodów małżonków. Co istotne zmiany te mimo, że weszły w życie od początku 2022 roku - mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. To wsteczne działanie przepisów jest w tym przypadku dozwolone, bo zmiany są ewidentnie korzystne dla podatników-małżonków.

W porównaniu do poprzednich zasad (które dotyczyły rozliczenia dochodów uzyskanych w 2020 roku) najważniejsza zmiana polega na umożliwieniu złożenia wspólnego zeznania PIT małżonkom. Dla tych, którzy zarówno pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, jak i małżonkom, którzy wstąpili w związek małżeński w trakcie roku i pozostawali w nim do końca roku.

Jak również dla tych, którzy w związku z (na przykład) zawieszeniem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej 19 proc. liniową stawką podatku albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) nie uzyskali żadnych przychodów lub nie ponieśli żadnych wydatków, które wpływałyby na wysokość kosztów podatkowych.

Polski Ład – czy jest to rewolucja podatkowa i społeczna

Co daje wspólne rozliczenie?

Małżonkowie składają wniosek w zeznaniu podatkowym PIT - i to już w tym składanym w rozliczeniu dochodów uzyskanych w 2021 roku. Składają go wspólnie albo wniosek składa jeden z małżonków. Złożenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go do przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Małżonkowie, którzy złożą wniosek o łączne opodatkowanie ich dochodów oraz spełniają warunki do tej preferencji, obliczają podatek od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu przez każdego z małżonków ulg od dochodu. Podatek obliczają się od połowy łącznych dochodów małżonków. Tak obliczony podatek mnożą razy dwa.

Sonda
Popieracie Polski Ład?

Rozliczenie dla wdów i wdowców

Wspólne rozliczenie jest przewidziane także dla wdów i wdowców. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków może być także złożony przez podatnika, który w roku podatkowym pozostawał w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, albo po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.

Powyższe zmiany odnoszą się również do osób, które nie są polskimi rezydentami podatkowymi.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany