Węgiel samorządy

i

Autor: Węglokoks Samorządy będą sprzedawać węgiel

Ceny węgla

Polski węgiel najdroższy od lat. Potrzebne zablokowanie jego ceny maksymalnej?

2022-10-27 18:25

"Kopalnie węgla kamiennego w Polsce wynegocjowały sobie wzrost cen sprzedaży nawet powyżej 40 proc." - donosi serwis dziennik.pl. Drogi węgiel to problem przede wszystkim dla ciepłowni oraz elektrowni, które muszą mierzyć się z rosnącymi kosztami działalności. To z kolei znajduje swoje odzwierciedlenie w rachunkach za energię wystawianych odbiorcom.

Ceny węgla na polskim rynku

"Mamy rekordowe ceny surowca polskiego, choć i tak są one niższe niż w portach ARA. Czy to właśnie ten czynnik przyczynił się do rosnących rachunków za energię?" - pyta Dziennik.pl. Portal powołuje się na analizę Fundacji Instrat, która wskazuje, że "to nie energetyka, ale górnictwo stanie się głównym wygranym na wzroście cen prądu". Według wspomnianego raportu kopalnie węgla kamiennego w Polsce wynegocjowały sobie wzrost cen sprzedaży nawet powyżej 40 proc. oraz wysokie korekty za węgiel dostarczony w poprzednich miesiącach.

Polska Grupa Górnicza w przesłanej portalowi Dziennik.pl odpowiedzi pisze o nagonce na krajowe górnictwo i dodaje, że oferuje najtańszy węgiel dla polskiej energetyki i ciepłownictwa. Jak wskazuje Anna Senderowicz z PKO BP, od początku roku ceny węgla na polskim rynku systematycznie rosły, jednak dynamika wzrostu była niższa w porównaniu z rynkami światowym. To efekt renegocjacji przez krajowych dostawców wcześniej zawartych umów oraz zwiększenia udziału surowca importowanego w zaopatrzeniu producentów energii. Jej zdaniem podniesie to koszty działalności producentów prądu i ciepła.

Problem elektrowni

"Jest to problem szczególnie dla ciepłowni, które od lat funkcjonują na granicy rentowności. Droższy węgiel uderzy także w marże zasilanych nim elektrowni" - pisze Dziennik.pl. Od 1 października 2022 r. odbiorcy ciepła korzystają z cen ciepła ograniczonych ustawą, która weszła w życie 20 września. Do 30 kwietnia 2023 r., tj. do końca sezonu grzewczego, wytwórcy ciepła będą mieli obowiązek stosować ograniczoną średnią cenę ciepła z rekompensatą, która nie będzie mogła być wyższa niż (netto): dla źródeł ciepła zasilanych gazem i olejem opałowym - 150,95 zł/GJ, a dla pozostałych źródeł - 103,82 zł/GJ.

Niższa cena ciepła będzie miała zastosowanie do tzw. odbiorców uprawnionych, tj. tam, gdzie ciepło jest przeznaczone na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Taryfy, które kalkulują przedsiębiorstwa, a zatwierdza po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych Prezes URE, nadal będą zatwierdzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sonda
Czy obecna drożyzna wpłynęła na twoje życie?
Forum w Karpaczu 2022: Piotr Najbuk
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze