Zbawienny wpływ imigrantów na polską gospodarkę. Potrzebna profesjonalna obsługa systemu wiz

2021-12-06 15:14
Praca
Autor: Pixabay Warmińsko-mazurska straż graniczna podała dane dotyczące nielegalnie pracujących obcokrajowców. Zdj. ilustracyjne.

Stowarzyszenie KoLiber opublikowało raport o pozytywnym wpływie imigracji do Polski bliskich kulturowo cudzoziemców, głównie Ukraińców na rozwój polskiej gospodarki. Autorzy raporty uważają, że obecnie ze względu na osoby pragnące nielegalnie dostać się do Polski przez wschodnią granic, opinia publiczna zwróci się przeciw wszelkim formom migracji.

Autorzy raportu odwołują się do badań i teorii wskazujących na korzyści związane z ukraińską imigracją oraz rozprawiają się z mitami dotyczącymi potencjalnego „zabierania przez cudzoziemców pracy”, „spowalniania rozwoju technologicznego” czy „istnienia obserwowanych statystycznie polsko-ukraińskich napięć społecznych”.

Czy ogniwa słoneczne są opłacalne? Przez przepisy właściciele paneli stracą

Zdaniem autorów opracowania, konieczne jest stworzenie kompleksowego i szczegółowego planu polityki migracyjnej. Obecny dokument, nadal nieprzyjęty oficjalnie przez rząd, jest ich zdaniem nazbyt ogólny i niemotywujący do realnych działań poprawiających sytuację w polityce migracyjnej.

Zasugerowano także, by ułatwienia w przybywaniu do Polski dotyczyły wyłącznie pracowników o wysokich kwalifikacjach bądź pracujących w branżach uznanych przez państwo za deficytowe. Takimi rozwiązaniami, które odbiurokratyzują procedurę, mogłyby być: likwidacja wymogu posiadania zaświadczenia starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych przez Polaków, aby móc zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę, a także likwidacja wymogu wynagradzania cudzoziemców na poziomie nie niższym, niż wynagrodzenie Polaka na porównywalnym stanowisku.

Zdaniem KoLibra, należy stworzyć kompleksowy plan ułatwiający przybywanie do Polski najbliższej rodziny imigrantów zarobkowych z krajów bliskich nam kulturowo (takich jak Ukraina czy Białoruś) wraz z planem na rozważne zintegrowanie ich z lokalnymi społecznościami. Rozłąka z rodziną jest najczęściej wskazywanym utrudnieniem dla obecnych tutaj pracowników. W przypadku sprowadzenia do Polski rodzin ze Wschodu pojawiają się zalety (dodatkowe „ręce do pracy”, przyjazd dzieci, które mogą w przyszłości stać się stabilizatorem naszego systemu gospodarczego), jak i wiele problemów, takich jak edukacja dzieci czy integracja przybyszów w lokalnych społecznościach. 

Gigantyczne pensje w górnictwie. Ile wynosi średnie wynagrodzenie na kopalni

W raporcie analizowane jest także ryzyko konkurencji o imigrantów zza naszej wschodniej granicy ze strony Niemiec i Czech. Aż 45 proc. ukraińskich imigrantów planuje wyjechać do innego kraju niż Polska. Niemcy, jako kraj znacznie lepiej rozwinięty, konkurują głównie pod względem wysokości pensji, z kolei Czechy oferują dłuższą ważność oświadczenia o powierzenie pracy cudzoziemcowi – w Polsce jest to tylko pół roku, w Czechach 2 lata.

Przetarg na wizy

Spore wątpliwości budzi też przetarg na obsługę wizową na Ukrainie, ze względu na brak przejrzystości działań administracji publicznej. Wobec konkurujących w przetargu spółek pojawiają się zarzuty o stosowanie rażąco niskiej ceny czy też możliwość zaistnienia konfliktu interesów. Z uwagi na fakt, że napływ Ukraińców do Polski jest masowy, obowiązkiem rządu jest zapewnienie profesjonalnej obsługi wizowej, gdyż imigracja Ukraińców ma niebagatelny wpływ na polską gospodarkę.

Tańczące z promocjami 2.12
Sonda
Czy Polska powinna zachęcać do przyjazdu specjalistów z Ukrainy i Białorusi?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze