przerwy w pracy

i

Autor: gettyimages Od 26 kwietnia 2023 mamy prawo do dwóch dodatkowych przerw w pracy

Praca w Polsce

Przerwy w pracy. Kto i kiedy może pracować krócej?

2023-09-24 12:06

Pracownik w Polsce ma prawo do przerw w pracy. Jedna z nich może wynosić nawet godzinę. Ilość przerw i ich długość zależy od wielu czynników, m.in. od płci, posiadania potomstwa, pracy przy komputerze, warunków atmosferycznych.

Przerwy w pracy w Polsce

Przerwy w pracy regulowane są prawem. Jednak ich długość i ilość zależą od wielu czynników. Przede wszystkim przerwy w pracy, które należą się każdemu pracownikowi, zależne są od wymiaru czasu pracy danego pracownika. Przy dobowym wymiarze czasu pracy pracownika podział na przerwy wygląda następująco:

  • przy pracy co najmniej 6 godzin dziennie pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut,
  • przy czasie pracy dłuższym niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut,
  • przy pracy dłuższej niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut. Przerwy w pracy tego rodzaju wlicza się do czasu pracy.

Specjalne prawa do przerwy mają osoby niepełnosprawne. Tej grupie przysługuje wliczona do czasu pracy dodatkowa 15-minutowa przerwa w pracy w ciągu dnia roboczego

Na specjalnych zasadach pracują także kobiety naturalnie karmiące dzieci. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczonych w czas pracy. Jeżeli pracownica karmi więcej niż jedno dziecko – przysługują jej dwie przerwy w pracy, każda trwająca 45 minut.  Ale uwaga! Z prawa do takich przerw nie mogą skorzystać matki, które w firmie spędzają mniej niż 4 godziny dziennie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Przerwa od monitora i na obiad

Zdarza się, że pracę podejmują młodociani. Ta grupa także ma pewne przywileje w zakresie odpoczynku w czasie pracy. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, to młodociany ma prawo do wliczonej w czas pracy przerwy  trwającej 30 minut. 

Kto jeszcze ma prawo dodatkowych przerw w czasie pracy? Osoby pracujące przy monitorach komputerów po przepracowaniu godziny mają prawo do 5 minut przerwy. 

Są firmy, które wprowadzają godzinną przerwę w pracy - zwykle przeznaczoną na posiłek. Przerwę w pracy przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Pieniądze to nie wszystko Michał Szczerb

QUIZ PRL. Kultowe logotypy z PRL.

Pytanie 1 z 9
Logo PZPR wpisane jest w obrys:
QUIZ PRL
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze