Ogrzewanie domu zimą

i

Autor: pixabay

Pobierz wniosek

Rządowa dopłata do ogrzewania. Opublikowano nowy wzór wniosku

2023-02-02 14:02

Mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła ma być stosowany od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r. i zastąpi obowiązujący mechanizm ceny ciepła z rekompensatą. Według nowych przepisów podwyżka nie może być wyższa niż 40 proc. od tych z września 2022 roku. Nowe przepisy w tej chwili procedowane są w Senacie.

Kto otrzyma pomoc?

Celowe jest wprowadzenie rozporządzenia, które określi jednolity wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw.

Jak informowaliśmy w Super Biznesie, w ustawie, która wprowadziła ceny ciepła z rekompensatą zastosowano bowiem pułapy cen, których nie można przekroczyć w rozliczeniach z odbiorcami - 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego ze źródeł gazowych, czyli ciepłowni gazowych oraz 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach, czyli np. w ciepłowni opalanych węglem.

Zgodnie z zapisami w ustawie pomoc zapewniono mieszkańcom budynków wielorodzinnych - odbiorców ciepła systemowego, a także tzw. odbiorców wrażliwych, czyli szkoły, szpitale czy żłobki.

Co znajdzie się we wniosku o dopłaty do ogrzewania?

Projektowane wzory zawierają oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać odbiorcę ciepła za odbiorcę określonego w odpowiednich przepisach ustawy, wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych. Również dotyczy to firm prowadzących działalność w lokalach odbiorcy.

We wzorach oświadczeń zaproponowano tabelaryczny sposób prezentacji danych, a zastosowanie formy katalogowego zestawienia we wzorze oświadczenia stanowi rozwiązanie najbardziej przystępne dla odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych. Tym samym, działanie to przyspieszy proces minimalizowania skutków wysokich cen ciepła na rynku, zwiększając ochronę odbiorców ciepła dotkniętych wzrostem cen ciepła - oceniło ministerstwo.

Jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, przeanalizowanych przez „Rzeczpospolitą”, w dużych miastach wojewódzkich – gdzie nadal funkcjonują bloki produkujące prąd i ciepło w oparciu o węgiel – mieszkańcy zapłacą ok. 20–30 zł/GJ więcej. W mniejszych miejscowościach w tzw. Polsce powiatowej będzie to już nawet 50–70 zł/GJ. Będzie tak, mimo że dostawców ciepła obejmą rekompensaty.

Sonda
Czy kaloryfery u Ciebie są ciepłe?
Pieniądze to nie wszystko. Witold Orłowski
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze