Kontrola drogowa

i

Autor: Policja Kontrola drogowa

Sejm zdecydował! Kierowcy będą musieli zapłacić nawet do 30 tys. zł!

2021-10-31 15:00

W piątek w trakcie obrad Sejmu, głosowano m.in. nad podwyższeniem kar dla sprawców wykroczeń drogowych. Niemal jednogłośne zdecydowano, żeby maksymalne grzywny dla kierowców zrosły z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Wzrosną także kwoty mandatów, choć ich wysokość będzie znacznie mniejsza niż planowano do tej pory. Ponadto sprawcy umyślnych przestępstw drogowych ze skutkiem śmiertelnym będą musieli płacić rentę rodzinom ofiary. Wprowadzony zostanie również mechanizm dotyczący usuwania punktów karnych. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Sejm uchwalił nowelizacje ustawy o karach dla sprawców wykroczeń drogowych

Za przyjęciem ustawy głosowało 390 posłów, 18 było przeciw, a 27 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili poprawki, które podczas drugiego czytania zgłosiły koła Polska 2050 i Konfederacja, a przyjęli dwie poprawki o charakterze redakcyjnym, które zgłosił klub Prawa i Sprawiedliwości. W środę sejmowa komisja infrastruktury niemal jednogłośnie poparła projekt, wprowadzając do niego 10 poprawek. W jednej z nich do katalogu wykroczeń zagrożonych grzywną do 30 tys. zł dodano wykroczenie polegające na niewskazaniu na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie.

ZOBACZ Ceny paliwa galopują. W ciągu roku wzrosły o ponad 30 proc.

Złote Laury 2021. PKN Orlen odegra ważną rolę w transformacji energetycznej

Inne z przyjętych przez komisję poprawek m.in. uszczegółowiły zapisy odnoszące się do zatrzymywania prawa jazdy kierowców, którzy nie przestrzegają zasad korzystania z tachografów oraz uporządkowały zapisy dotyczące przestępstw, które są przekazywane przez Policję do obecnej centralnej ewidencji kierowców. Komisja przyjęła też poprawkę precyzującą, że pełnomocnikiem z wyboru bliskich ofiary wypadku w postępowaniach cywilnych o rentę może być adwokat bądź radca prawny.

Wcześniej szereg poprawek wprowadzono na posiedzeniu podkomisji - m.in. obniżono kary grzywny za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h z 1,5 tys. do 800 zł.

Grzywna dla kierowcy nie może być niższa niż 3 tys. zł

Regulacja podwyższa maksymalną wysokości grzywny z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększa wysokości grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym. Zgodnie z zapisami, usprawnione zostanie uzyskiwanie renty, która jest wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

Sonda
Czy wyższe mandaty poprawią bezpieczeństwo na drogach?

Grzywna nie niższa niż 3 tys. zł będzie na przykład przewidziana za niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Wprowadzony zostanie również mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Teraz nowelizacją zajmie się Senat.(PAP)

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze