Seniorzy powyżej 80 roku mogą już rezerwować terminy szczepień

i

Autor: Pixabay.com

Seniorzy boją się zadłużać? Dane nie pozostawiają wątpliwości

2022-01-21 10:57

W drugim roku pandemii zaległości seniorów przestały rosnąć i na koniec listopada wyniosły 10,2 mld zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Rekordowy dług, prawie 75 mln zł, należy do seniora z Lubelszczyzny. Liczba niesolidnych płatników w grupie 65+ przekracza 383 tys. osób, a ich ich zaległości, które w drugim roku pandemii przestały przyrastać, wyniosły na koniec listopada 10,2 mld zł. Reprezentacja seniorów wśród niesolidnych dłużników pozostaje niższa niż w całym społeczeństwie. - Czas pandemii dał im się mocno we znaki - mówi prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Najwięcej osób starszych ma problemy z opłacaniem rachunków oraz regulowaniem rat pożyczek i kredytów w województwach: śląskim, mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim. Na Mazowszu łączna zaległość osób w grupie 65+ sięga prawie 2 mld zł. Seniorzy z tego regionu mają też najwyższą średnią zaległość, która wynosi prawie 36,6 tys. zł na osobę. Z kolei rekord zadłużenia należy do seniora z Lubelszczyzny, który ma do spłaty prawie 75 mln zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

- Seniorzy często już przed pandemią żyli skromnie i trudno było im "zyskać" na lockdownach czy ograniczeniach - zaznaczył Grzelczak. Zwrócił uwagę, że w warunkach dużego obciążenia publicznej służby zdrowia doszły zwiększone wydatki na leczenie czy chęć finansowego wsparcia rodziny w trudnym okresie. - Ze względu na ryzyko zakażeń wiele osób mogło przestać dorabiać lub stracić taką możliwość – dodał.

Problemy z opłacaniem rachunków

W listopadzie 2020 r. wartość zaległości seniorów podwyższyła się o ponad 1 mld zł i zbliżyła się do 10,4 mld zł, po roku, w listopadzie 2021 r., przeterminowane zobowiązania sięgnęły 10,23 mld zł. Średnio na osobę wypada 26 694 zł i jest to o 123 zł mniej niż przed rokiem. Na kwoty te składają się przede wszystkim niespłacane zobowiązania wobec banków oraz firm pożyczkowych, a także nieuregulowane rachunki za telefon, media czy czynsz.

Według BIG od początku pandemii, czyli od marca 2020 r., osoby w wieku 65+ okazały się jedyną grupą wiekową, której przeterminowane zobowiązania znacząco rosły. - Kłopoty z terminowymi rozliczeniami ma obecnie 5,7 proc. osób 65+. Lepiej jest jedynie w najmłodszym pokoleniu 18-24 latków, gdzie udział osób, które mają problemy z opłacaniem rachunków i rat wynosi 4,4 proc. - powiedział PAP Grzelczak. Dodał, że najgorzej wypadają osoby w wieku 45-54 lat, gdzie nie radzi sobie ze spłatą bieżących zobowiązań i kredytów 11,7 proc.

Sonda
Czy rząd powinien wypłacić emerytom 15. świadczenie?

Przyczyn kłopotów finansowych

W badaniu przygotowanym na zlecenie BIG InfoMonitor wśród przyczyn kłopotów finansowych seniorzy najczęściej wskazali niskie wpływy (33 proc.). Co piąta osoba skarży się na problemy zdrowotne generujące wysokie koszty leczenia czy rehabilitacji; 17 proc. wskazuje na nieprzewidziane wydatki, a 8 proc. na zdarzenia losowe, które nie były brane pod uwagę podczas planowania budżetu. Z kolei 6 proc. ankietowanych deklaruje, że przyczyną ich kłopotów jest niemożność spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych ze względu na zbyt optymistyczne podejście do możliwości ich regulowania.

Kłopoty 4 proc. seniorów to efekt pomocy rodzinie. Natomiast na brak dyscypliny finansowej, rozrzutność czy zakupy pod wpływem emocji wskazuje 1 proc. osób w tej kategorii wiekowej, co spowodowało, że wśród seniorów udział osób z problemami jest "zdecydowanie niższy" niż wśród innych grup wiekowych.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze