pieniądze złotówki

i

Autor: Shutterstock pieniądze złotówki

Średnie krajowe wynagrodzenie idzie w górę. Jaka jest średnia płaca w Polsce? Najnowsze dane GUS

2022-03-18 12:07

Średnia krajowa płaca idzie w górę. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w lutym 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lutym 2021 r. było wyższe o 11,7% i wyniosło 6220,04 zł (brutto). Najlepiej zarabia się w górnictwie. Tam jak podaje GUS, średnia pensja to ponad 10 tys. zł. Nieco niższe są przeciętne pensje w sektorze "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (wzrost o 9,2%) i wyniosły 9536,43 zł.

Średnia płaca w Polsce w górę

W lutym 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lutym 2021 r. było wyższe o 2,2% i wyniosło 6474,9 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie minimalnie wzrosło (o 0,2%) - podaje Główny Urząd Statystyczny. A ile zarabiali Polacy w tym okresie? GUS informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (firmach powyżej 10 osób) w lutym 2022 r. w porównaniu z lutym 2021 r. było wyższe o 11,7% i wyniosło 6220,04 zł (brutto). Względem stycznia 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 2,6%. Zatem wszystko wskazuje na to, że trudny pandemiczny czas powoli mija i sytuacja na rynku pracy się poprawia. Okazuje się, że teoretycznie i statystycznie inflacja nie jest wcale taka niebezpieczna dla portfeli pracujących Polaków, gdyż wynagrodzenia idą mocno w górę, co pokrywa rekordową inflację zbliżającą się do poziomu 10 proc. Tyle statystyka i teoria, a jak to wygląda w praktyce? Na przeciętne wynagrodzenie składa się i pensja prezesa wielkiej firmy, a wiadomo, że te potrafią dochodzić do puli 100 tys. zł miesięcznie, i pensja pracownika niższego szczebla, która może być najniższą krajową, czyli 3010 zł (brutto).

GUS podaje, że wzrost wynagrodzeń w lutym 2022 r. względem stycznia 2022 r. spowodowany był m.in. wypłatami premii dodatkowych, kwartalnych, półrocznych, nagród rocznych, podwyższeniem wynagrodzeń, w tym także związanych z pakietem mobilności, jak również rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń. Najwyższy wzrost wynagrodzeń w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” (o 36,1%), gdzie wynagrodzenia wyniosły 10571,51 zł (miesiąc wcześniej 7768,73 zł) oraz „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (o 9,2%), gdzie przeciętne płace brutto wyniosły 9536,43 zł (miesiąc wcześniej 8735,60 zł).

Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”4 (o 9,6%), gdzie wynagrodzenia wyniosły 7241,19 zł (miesiąc wcześniej 8010,16 zł) oraz w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” (o 1,4%), gdzie wynagrodzenia zmniejszyły siędo 5265,38 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 5338,20 zł). W skali roku (luty 2022 r. do lutego 2021 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 11,7%. Przed rokiem (luty 2021 r. do lutego 2020 r.) odnotowano dynamikę wzrostu przeciętnych płac na poziomie 4,5%. 

Super Biznes Jacek Sasin
Sonda
Zatrudnisz u siebie Ukraińców?
Najnowsze