Frankowicze

i

Autor: Pexels

Kredyty frankowe

To kluczowe wyroki dla frankowiczów! TSUE i sądy krajowe zdecydują

2023-12-06 7:25

W grudniu 2023 roku mają zapaść aż cztery kluczowe wyroki dla frankowiczów, z czego dwa z nich w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i dwa w polskich sądach.

TSUE odpowie na pytania polskich sądów

W czwartek 7 grudnia TSUE będzie zajmować się sprawą kredytów frankowych z 2009 roku zawartych w mBanku. Trybunał ma wypowiedzieć się w sprawie roli oświadczenia o nieważności umowy składanego przez konsumentów, przedawnienia roszczeń banków i wymagalności roszczeń konsumentów.

Jak pisze Business Insider Sąd Najwyższy uznał 7 maja 2021 roku, że skutki nieważności umowy biegną od momentu złożenia przez klienta oświadczenia, że nie wyraża zgody na utrzymanie w mocy nieuczciwego warunku, jest świadomy konsekwencji nieważności umowy i wyraża zgodę na nieważność umowy. Tym samym bieg terminu przedawnienia roszczenia banku zaczyna się od tej daty, a nie od dnia złożenia reklamacji lub pozwu, ponadto sądy powszechne w większości przypadków liczą odsetki od dnia złożenia oświadczenia przez konsumenta.

Druga sprawa w TSUE ma zostać rozpatrzona 14 grudnia. Trybunał rozstrzygnie wątpliwości z tego samego wyroku SN z 7 maja 2021 roku. Warszawski sąd pyta Trybunał czy termin przedawnienia biegnie od zgłoszenia przez konsumenta roszczeń wobec przedsiębiorcy, złożenia przez konsumenta oświadczenia o skutkach związanych z brakiem możliwości dalszego obowiązywania umowy, zweryfikowania w postępowaniu sądowym wiedzy konsumenta o skutkach, czy od sądowego rozstrzygnięcia sporu.

Kolejne pytanie Sądu dotyczy, czy przedsiębiorca sam powinien weryfikować skutki wysunięcia roszczeń. SN zapytało również czy zgodne jest z dyrektywą stosowanie prawa zatrzymania powodującego, że przedsiębiorca nie musi płacić odsetek konsumentowi od czasu złożenia oświadczenia o zatrzymaniu.

Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny będą orzekać w sprawie kredytów frankowych

Z kolei w środę 6 grudnia Sąd Najwyższy rozstrzygnie kwestię, czy w przypadku unieważnienia umowy frankowej, kwota ewentualnego wzbogacenia się kredytodawcy trzeba wyliczać przy uwzględnieniu nominalnej wysokości rat kredytu, czy uwzględniając oprocentowanie rat według stopy referencyjnej właściwiej dla kredytów złotowych, czy według kredytów w walucie obcej? 

Business Insider zaznacza, że banki stwierdzą, że mają roszczenie o zwrot kwoty zwaloryzowanej o np. wskaźnik inflacji. SN zajmował się tą sprawą, ale nie została rozstrzygnięta. W sprawie mają wziąć udział przedstawiciele rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratura Generalnego. Pytanie dotyczy tego, czy wysokość odsetek z unieważnionego kredytu powinna mieć wpływ na wysokość kwot, które bank musi zwrócić konsumentowi.

Kolejna sprawa dotyczy chęci zaoszczędzenia na podatku przez banki. Jak pisze Business Insider, banki w sprawach cywilnych żądają od kredytobiorców zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia po waloryzacji, ale fiskusowi i sądom administracyjnym mówią co innego, aby oszczędzić na podatku. Starając się zmniejszyć koszty rozliczenia nieważnych umów kredytów frankowych, zaczęły walczyć o możliwość zaliczenia środków wypłacanych kredytobiorcy do kosztów uzyskania przychodów. 

To właśnie w tej sprawie ma wypowiedzieć się Sąd Administracyjny. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał jednak, że stanowisko banku jest nieprawidłowe. Argumentował, że wypłaty wynikające z wyroków będą podejmować związane z prowadzoną przez bank działalność gospodarczą w celu osiągnięcia przychodów podlegających pod CIT. Unieważnienie kredytu według dyrektora KIS to koszt przychodów, a nie koszt uzyskania przychodów. Bank nie zgodził się z tą interpretacją, sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał bankowi rację, a teraz sprawa trafiła do NSA.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber

QUIZ PRL. Nauczyciele w PRL

Pytanie 1 z 10
1. Panie od pierwszaków faworyzowały kilka osób (głównie dziewczynek), ponieważ:
Quiz: Nauczyciele w PRL
Najnowsze